Detail předmětu

Oborový ateliér III - Sochařství 2 - letní

FaVU-B3S2-LAk. rok: 2018/2019

Instalace jako vzájemná prostorová interakce.

Výsledky učení předmětu

Přes pochopení k uchopení.

Prerekvizity

Samota prostoru.

Doporučená nebo povinná literatura

Jan Patočka; Tělo, jazyk, společenství, svět
Jiří Plos; Prostor, člověk, architektura
Václav Bělohradský; Mezi světy a Mezisvěty
http://digitalsculpting.net/
http://www.sculpture.org/
www.digitalmeetsculture.net/
http://opvk.ffa.vutbr.cz/texty/zakladni-informace-o-projektu.html
Stanislav Kolíbal; Retrospektiva (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Důraz na samostatnost a praktická cvičení, rozestupy. Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet - zkouška v rozmezí A-F.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Hledání přesahu – hledání sebe.

Cíl

Sebekoncentrace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Konzultace výzvou.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program bakalářský

    obor AS2 , 3. ročník, letní semestr, 15 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor