Detail předmětu

Oborový ateliér I - Sochařství 2 - letní

FaVU-B1S2-LAk. rok: 2018/2019

Bod a jeho prostorové vymezování /ateliér/.

Výsledky učení předmětu

Praktický výstup - libovolná technika - trvalost záznamu.

Prerekvizity

Výtvarný talent - jeho realita.

Doporučená nebo povinná literatura

Jan Patočka; Tělo, jazyk, společenství, svět
Jiří Plos; Prostor, člověk, architektura
Václav Bělohradský; Mezi světy a Mezisvěty
Lenka Michalcová: Sochařský portrét Luděk Rathouský: Historie portrétu (CS)
Luděk Rathouský: Historie portrétu (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Skupinové konzultace s individuálními dovětky, praktické rady, komunikativní přístup, hmatatelná koncentrace. Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu
základních principů a teorie dané disciplíny.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet – zkouška v rozsahu A-F.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Bod – shluk bodů a jejich prostorová a významová charakteristika.

Cíl

Úvod do studia sochařství: prostorový objekt - ateliér.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Práce v ateliéru - povinná docházka.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program bakalářský

    obor AS2 , 1. ročník, letní semestr, 15 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor