Detail předmětu

Art, Commerce, Power

FAVU-ACP-LAk. rok: 2018/2019

Kurz se bude zabývat vztahem obchodu s uměním a jeho vztahu s mocenskými strukturami. Jak vzniká hodnota? Na úvod začneme sondou do Holandska 17. století do období tulipánového šílenství a následným splasknutím této spekulativní bubliny. Jaká je souvislost mezi tulipánovými cibulkami a artefakty Damiana Hirsta? Podnikneme také několik výletů do 18.a 19. století (trh s uměním v Anglii, obchod s luxusním zbožím v předrevoluční Paříži), budeme se zabývat tím, jakou roli měla institucionalizace umění a ukotvenost umělce v těchto strukturách na jeho komerční úspěšnost. Jaká je souvislost mezi potřebami státu, firem, či bohatých jednotlicvů reprezentovat se uměním a jaký to má vliv na formu, disciplínu, žánr a obsah takového umění? Porovnáme manuál vyhodnocování uměleckého díla s texty kritizující stanovování hodnot uměeckého díla. Na závěr kurzu se podíváme na souvislost brand identity v oblasti čisté komerce mezi brand identity umělce či uměleckého díla. A úplně na závěr - trochu obecné kritiky neoliberalismu.

Zajišťuje ústav

Katedra teorií a dějin umění (KTDU)

Výsledky učení předmětu

Testy (v každém semináři), závěrečný úkol (krátká esej nebo návštěva zadaných galerií a následná zpráva).

Prerekvizity

Studenti musí zvládat angličtinu nejméně výborně na úrovni B2, všecky texty jsou v angličtině na akademické úrovni.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti musí napsat uspokojivě všechny testy.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Osnova kurzu se shoduje s výčtem literatury. Každý seminář se budeme věnovat jednomu textu.

Cíl

Studenti by si po absolvování kurzu měli uvědomit hlubší souvislosti mezi tvorbou hodnot, společenskou poptávkou, společenským statusem a symbolickým kapitálem a dělbou moci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Docházka - max. dvě absence.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program bakalářský

  obor ZST , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný

 • Program magisterský navazující

  obor AGD1 , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor APD , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor AGD2 , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor AIN , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor AEN , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor APE , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor AVI , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor AMU , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor ATD , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor AM1 , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor AM2 , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor AM3 , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor AS2 , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor AS1 , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor AKG , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor