Detail předmětu

Art, Commerce, Power

FaVU-ACP-LAk. rok: 2018/2019

Kurz se bude zabývat vztahem obchodu s uměním a jeho vztahu s mocenskými strukturami. Jak vzniká hodnota? Na úvod začneme sondou do Holandska 17. století do období tulipánového šílenství a následným splasknutím této spekulativní bubliny. Jaká je souvislost mezi tulipánovými cibulkami a artefakty Damiana Hirsta? Podnikneme také několik výletů do 18.a 19. století (trh s uměním v Anglii, obchod s luxusním zbožím v předrevoluční Paříži), budeme se zabývat tím, jakou roli měla institucionalizace umění a ukotvenost umělce v těchto strukturách na jeho komerční úspěšnost. Jaká je souvislost mezi potřebami státu, firem, či bohatých jednotlicvů reprezentovat se uměním a jaký to má vliv na formu, disciplínu, žánr a obsah takového umění? Porovnáme manuál vyhodnocování uměleckého díla s texty kritizující stanovování hodnot uměeckého díla. Na závěr kurzu se podíváme na souvislost brand identity v oblasti čisté komerce mezi brand identity umělce či uměleckého díla. A úplně na závěr - trochu obecné kritiky neoliberalismu.

Výsledky učení předmětu

Testy (v každém semináři), závěrečný úkol (krátká esej nebo návštěva zadaných galerií a následná zpráva).

Prerekvizity

Studenti musí zvládat angličtinu nejméně výborně na úrovni B2, všecky texty jsou v angličtině na akademické úrovni.

Doporučená nebo povinná literatura

Goldgar, Anne. Tulipmania.
Abbing, Hans. Why Are Artists Poor.
Wolff and Seed. The Culture of Capital.
Perry and Cunningham. Academies, Museums, and Canons of Art
SOlkin. Painting for Money.
Fox and Turner. Luxury Trades and Consumerism in Ancient Regime Paris
Thompson, Don. $12 mil Stuffed Shark
McAndrew. Fine Art and High Finance.
Horowitz. Art of the Deal.
Klein, Noemi. No Logo.
Chomsky. Manufacturing Consent.
Virno, Paolo. Exodus.
Simmel, Georg. Teorie peněz.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti musí napsat uspokojivě všechny testy.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Osnova kurzu se shoduje s výčtem literatury. Každý seminář se budeme věnovat jednomu textu.

Cíl

Studenti by si po absolvování kurzu měli uvědomit hlubší souvislosti mezi tvorbou hodnot, společenskou poptávkou, společenským statusem a symbolickým kapitálem a dělbou moci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Docházka - max. dvě absence.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program magisterský navazující

  obor APD , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor AGD1 , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor AGD2 , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor ATD , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor AIN , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor AVI , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor AEN , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor APE , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor AMU , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor AS1 , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor AM3 , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor AM1 , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor AKG , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor AM2 , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor AS2 , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor