Detail předmětu

Udržitelný rozvoj měst

FA-DU7Ak. rok: 2018/2019

Dlouhodobá vize rozvoje měst je stále více určována limity udržitelnosti v oblasti ekologické, sociální i ekonomické. Z tohoto pohledu je třeba prověřovat tradiční urbanistické či úzce ekonomické představy o uspořádání měst a společností využívané právní nástroje řízení a koordinace územního rozvoje. Studenti absolvováním předmětu získají aktuální informace o navrhování a usměrňování strategického rozvoje území. Porozumí potřebě a významu koncepční, ideově tvůrčí vize jako komplexního a vyváženého modelu rozvoje měst a možnostem jeho ovlivňování ve jménu veřejného zájmu. V rámci předmětu student vypracuje seminární práci k vybrané oblasti udržitelného rozvoje měst ve vazbě na aktuální výzkumný projekt ústavu urbanismu a rešerši z odborné literatury.

Zajišťuje ústav

Ústav urbanismu (UU)

Způsob a kritéria hodnocení

Semestrální práce prezentovaná (obhájená) na závěrečném kolokviu.
Závěrečná seminární práce bude zaměřena na koncepci rozvoje určeného nebo zvoleného území nebo rozbor aktuálního problému.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět se zabývá teoretickými aspekty sídelního rozvoje s ohledem na udržitelný rozvoj. Zajištění udržitelného růstu měst a regionů se stává jednou z klíčových priorit moderního světa, neboť podíl obyvatel měst na celkové populaci Země se stále zvyšuje.

1. Problémy největších měst (megalopole) s jejich dopady na životní prostředí a současnou civilizovanou krajinu.
2. Základní charakteristiky udržitelného města a regionu.
3. Klíčové zdroje aneb energetická a vodní bezpečnost a využívání odpadu.
4. Mobilita, doprava a infrastruktura v udržitelném městě.
5. Sociální aspekty měst ovlivňované životním prostředím, ekonomické aspekty a samospráva,
socio-kulturní a bezpečnostní rizika skladby měst.
6. Potravinová bezpečnost, nemoci a zelené plochy.
7. Prostorové uspořádání udržitelného města, ekologické plánování, referenční příklady.
8. Předpoklady a podmínky vedoucí k městu a regionu volného času (města budoucnosti).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor URBAN , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor URBAN , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  specializace URBAN , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace URBAN , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný