Detail předmětu

Geografické informační systémy

FA-DU8Ak. rok: 2018/2019

GIS je účinným nástrojem pro správu, analýzu a prezentaci dat, který má v tomto oboru široké uplatnění. Výstupem je individuálně zadaná seminární práce, zpracovávající vybrané geoprostorové aspekty, souvisejících s vlastním zadáním disertační práce.

Zajišťuje ústav

Ústav prostorové tvorby (UPT)

Výsledky učení předmětu

Doktorand získá odborné znalosti pro práci s geografickými informačními systémy a schopnost získávat a zobrazovat topografická a geoprostorová data v podobě editovatelné mapy.

Prerekvizity

Znalost práce v obecném CAD systému AutoCAD, nebo MicroStation.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je udělen na základě závěrečné prezentace semestrálních projektů, absolvovaných jednotlivě v obou dvou částech výuky předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Absolventi předmětu získají odborné znalosti a praktické dovednosti především v těchto oblastech:
- možnosti využití GIS v územním plánování,
- hardwarové a softwarové vybavení pro GIS,
- vstupní data pro GIS v územním plánování,
- správa vstupních dat, datové modely,
- analytické nástroje GIS,
- prezentace výsledků analýz, tvorba map.

Cíl

Cílem první části předmětu je poskytnutí informací o dostupných nástrojích a možnostech využití geografických informačních systémů (GIS) v územním plánování.
Cílem druhé části předmětu je praktická příprava grafiky (informativní mapy a grafu) na podkladu topografických dat souvisejících s doktorským výzkumem pro publikování jako dílčí součást rozpracovaného odborného článku.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Průběžné plnění úkolů min. na 50%, zpracování semestrálního projektu a jeho závěrečná prezentace.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor URBAN , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor URBAN , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor URBAN , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  specializace URBAN , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace URBAN , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor