Detail předmětu

Tvorba a ochrana krajiny

FA-DU3Ak. rok: 2018/2019

Cílem předmětu je získání znalostí tvorby krajiny a zahradní architektury.

Zajišťuje ústav

Ústav urbanismu (UU)

Výsledky učení předmětu

Předmět rozvíjí schopnost doktoranda pracovat ohleduplně v krajině. Získá znalosti z teorie i praxe ochrany naší krajiny. Osvojí si znalost dosud existujících metodik k vyhodnocování krajinného rázu. Naučí se vyhodnocovat krajinný ráz a své hodnocení zdůvodnit
Výstupem je individuálně zadaná semestrální práce zpracovávající vybrané krajinné aspekty, souvisejících s vlastním zadáním doktorandské práce.

Prerekvizity

Základní znalosti o ochraně přírody a krajiny v ČR (SR), znalost problematiky územních systémů ekologické stability krajiny, schopnost rozpoznat typ přírodních procesů ovlivňujících danou krajinu, znalost historie vývoje naší krajiny. Schopnost pracovat samostatně v terénu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou součástí Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocena a diskutována bude individuálně zadaná semestrální práce zpracovávající vybrané krajinné aspekty, souvisejících s vlastním zadáním doktorandské práce. Diskutovány budou rovněž související aspekty tématu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Cílem předmětu je získání znalostí v tvorbě krajiny a zapojování architektonických děl do krajinného okolí.
Předmět rozvíjí schopnost doktoranda pracovat ohleduplně v krajině. Tematické pilíře:
- teorie i praxe ochrany naší krajiny
- metodiky k vyhodnocování krajinného rázu.
- vyhodnocování krajinného rázu včetně zdůvodnění

Cíl

Získaní znalostí z teorie i praxe ochrany naší krajiny. Předmět rozvíjí schopnost absolventa pracovat ohleduplně v krajině. Především se naučí vyhodnocovat krajinný ráz a své hodnocení zdůvodnit.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na výuce není povinná a není kontrolovaná. Nahrazuje se kontrolovaným samostudiem doporučené literatury. Schopnost řešit krajinné problémy je doložena povinnou samostatnou, písemně doloženou prací na dané téma. Postup prací je kontrolován během výuky.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor URBAN , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor URBAN , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor URBAN , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor URBAN , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  specializace URBAN , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace URBAN , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor