Detail předmětu

Rozvoj měst a regionů

FA-DU1Ak. rok: 2018/2019

Předmět "Rozvoj měst a regionů" se zabývá teoretickými aspekty sídelního rozvoje v nových společných podmínkách. Je podrobně sledován přechod současného města a regionu typického sídelní dělbou práce v město a region konzumní a jsou rozebírány předpoklady a podmínky, které povedou k vyšší formě tj. k městu a regionu volného času. Analyzovány jsou dopady urbanistického rozvoje na jednotlivé funkčně provozní složky a na prostorovou strukturu města a navazujícího (suburbánního) území. Sledovány jsou změny a dopady na současnou civilizovanou krajinu počátku 3.tisíciletí.

Zajišťuje ústav

Ústav urbanismu (UU)

Výsledky učení předmětu

Studenti absolvováním předmětu "Rozvoj měst a regionu" získají přehled a nové informace v teorii sídelního rozvoje na počátku 3.tisíciletí. Získají schopnost analyzovat dopady urbanistického rozvoje na jednotlivé funkčně provozní složky a na prostorovou strukturu města a navazujícího (suburbánního) území.
Na závěr odevzdá student seminární práci na aktuální téma.

Prerekvizity

Nezbytné jsou znalosti z dějin architektury a urbanismu a územního plánování. Důležitý je všeobecný přehled (filosofie, historie, politika, společenské aspekty).

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška bude udělena za předpokladu odevzdání seminární práce v odpovídající úrovni a stanoveném termínu a po úspěšném absolvování ústní části zkoušky.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je rozšířit zejména teoretické znalosti studentů doktorského studia o nové informace z urbanistické oblasti, které souvisejí s novými společenskými podmínkami a naším vstupem do EU. Sledovány jsou změny a dopady na současnou civilizovanou krajinu počátku 3.tisíciletí. Cílem je rozebrat a definovat proces přechodu současného města a regionu typického sídelní dělbou práce v město a region konzumní a poté v město a region volného času. K cílům rovněž patří analýza dopadu urbanistického rozvoje na jednotlivé funkčně provozní složky a na prostorovou strukturu města vč. suburbánního území.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Koncept seminární práce výsledný elaborát. Povinné je absolvovat 80% výuky semináře, 20% není třeba nahrazovat.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor URBAN , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor URBAN , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor URBAN , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  specializace URBAN , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace URBAN , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor