Detail předmětu

Ochrana a obnova památek

FA-DA2Ak. rok: 2018/2019

Přednášky jsou zaměřeny na legislativu týkající se ochrany památek, kulturní dědictví a jeho proměny v historických slohových etapách a přehled některých stavebně technických prostředků a technologií. Cílem je seznámení s metodami ochrany a památkové péče a získání znalostí pro architektonickou tvorbu v historickém prostředí a způsob obnovy, zachování a nového využití kulturních památek. Tyto znalosti a dovednosti jsou pro architekta nezbytné vzhledem k vysokému procentu stavební činnosti realizované v historickém prostředí a zvýšenému tlaku na jeho ochranu a zachování.

Zajišťuje ústav

Ústav památkové péče (UPP)

Výsledky učení předmětu

Seznámení se s metodami ochrany a památkové péče a získání znalostí pro architektonickou tvorbu v historickém prostředí a způsob obnovy, záchrany a nového využití kulturních památek.
Studium legislativy týkající se ochrany památek, kulturního dědictví a jeho proměny v historických slohových etapách a přehled některých
stavebně technických prostředků a technologií.
Předmět je ukončen workshopem na aktuální téma.

Prerekvizity

Znalosti v oblasti ochrany kulturního dědictví, orientace v Památkovém zákonu.

Doporučená nebo povinná literatura

V. Girsa a kol.: Předprojektová příprava a projetková dokumentace v procesu péče o stavební památky, NPÚ 2004 (CS)
J. Holeček, V. Girsa a kol.: Projektování obnovy stavebních památek, NPÚ 2008 (CS)
Zákon 20/1987 Sb. o státní památkové péči (CS)
Metodické směrnice NPÚ (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Ústní zkouška a prezentace. Ke zkoušce doktorand předkládá vypracovanou semestrální práci. K úspěšnému zvládnutí zkoušky musí doktorand prokázat schopnost srozumitelně představit svoji práci, správně používat terminologii svého oboru a zodpovědět jemu položené otázky ve vztahu k řešenému úkolu.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem je seznámení s metodami ochrany a památkové péče a získání znalostí pro architektonickou tvorbu v historickém prostředí a způsob obnovy, zachování a nového využití kulturních památek. Tyto znalosti a dovednosti jsou pro architekta nezbytné vzhledem k vysokému procentu stavební činnosti realizované v historickém prostředí a zvýšenému tlaku na jeho ochranu a zachování.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášená problematika bude vyžadovat zapojení studentů s jejich individuálními prezentacemi a analýzami příkladů ohrožených industriálních areálů jižní Moravy.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor URBAN , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor URBAN , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor URBAN , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor URBAN , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace URBAN , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace URBAN , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor