Detail předmětu

Zvuk pro video a multimedia

FEKT-MPC-ZVMAk. rok: 2019/2020

Předmět se zabývá mobilní zvukovými nahrávacími zařízeními, bezdrátovými mikrofony, zvukovým záznamem na digitální kameře a zrcadlovce, formáty stereofonního a vícekanálového zvuku, filmovou a televizní postprodukcí a problematikou živého vysílání, ruchové složky a dabingu.

Zajišťuje ústav

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti základních pojmů hudební akustiky, tempových, výrazových a dynamických označení, soustav ladění hudebních nástrojů, dále hudebních intervalů, stupnic a modů, akordů a základních harmonických spojů, zvukových barev, možností a omezení hudebních nástrojů a vlivu akustiky prostoru při interpretaci hudby. Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka znalého pro samostatnou činnost“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Doporučená nebo povinná literatura

FORRÓ, D. Domácí nahrávací studio. Praha: Grada Publishing, spol. s r. o.. 248 s. ISBN 80-7169-231-X. (CS)
BLÁHA, I., Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla. AMU, Praha, 2004. ISBN 80-7331-010-4 (CS)
BORWICK, J., Sound Recording Practice. Oxford University Press, Oxford, 1994. ISBN 0-19-816381-9 (CS)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. specifika zvuku dle žánru: filmová, televizní a reklamní tvorba, rozhlas, divadlo, hudební koncert, multimédia, počítačové hry
2. mobilní zvuková nahrávací zařízení – audio rekordéry
3. bezdrátová mikrofonní zařízení
4. kamery a zrcadlovky
5. stereofonní a vícekanálový zvuk
6. aplikace pro filmovou a televizní postprodukci
7. živé vysílání
8. hudba ve filmu a v televizi
9. základy zvukové a hudební dramaturgie
10.-11. ruchová a hudební banka
12.-13. dabing

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se specifiky záznamu a editace zvukové stopy pro filmovou, televizní a reklamní tvorbu, rozhlas, divadlo, hudební koncerty, multimédia a počítačové hry.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-AUD magisterský navazující

    specializace AUDM-ZVUK , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

14 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning