Detail předmětu

Úvod do studia automatizační a měřicí techniky

FEKT-BPC-USKAk. rok: 2018/2019

Předmět je úvodem ke studium, zahrnuje veškeré informace podstatné pro sestavení studijního plánu bakalářského programu Automatizační a měřicí technika.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky. Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je vypracování a odevzdání projektu - Seznam předmětů, které chci studovat v jednotlivých semestrech v rámci bakalářského studijního programu Automatizační a měřicí technika.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Organizace výuky, odborné zaměření a struktura ústavu
2. Vysokoškolské studium a jeho specifičnosti
3. Technická kybernetika a aplikovaná informatika
4. Studijní program BPC-AMT
5. Profilující volitelné předměty studijního programu BPC-AMT
6. Pravidla a studijní předpisy, organizace studia na FEKTu

Cíl

1. Pomoci studentům ke správné volbě jejich odborné specializace.
2. Vysvětlit skladbu předmětů studijního programu BPC-AMT.
3. Seznámit studenty se studijními předpisy a organizační strukturou fakulty a ústavu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AMT bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný