Detail předmětu

Mikroprocesorová technika v biomedicíně

FEKT-MPC-MKPAk. rok: 2019/2020

Předmět je zaměřen na získání praktických znalostí z oblasti návrhu hardwarových zapojení s mikroprocesory a programování mikrokontrolerů. Jedná se převážně o problematiku snímání, zpracování a přenosu biologických signálů. Náplní předmětu je i popis vhodných biologických senzorů a jejich důležitých parametrů, otázky spotřeby a také problematika bezpečnosti.

Prerekvizity

Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka znalého pro samostatnou činnost“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Doporučená nebo povinná literatura

RAFIQUZZAMAN, Mohamed. Microprocessors and microcomputer-based system design. 2nd ed. Boca Raton, Fla.: CRC Press, c1995. ISBN 0849344751. (CS)
TOGAWA, Tatsuo, Toshiyo. TAMURA a P. Åke. ÖBERG. Biomedical sensors and instruments. 2nd ed. Boca Raton: CRC Press, c2011. ISBN 9781420090789. (CS)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základní struktura mikroprocesorů.
2. Přehled mikroprocesorů ATmega a jejich vlastností.
3. Základy návrhu hardwarového zapojení pro snímání biosignálů.
4. Softwarové nástroje pro návrh a simulaci hardwarových zapojení.
5. Senzory pro snímání biologických signálů a jejich vlastnosti z pohledu propojení s mikroprocesorovou technikou.
6. Programové vybavení a možnosti programování mikrokontrolerů.
7. Základy programování mikrokontrolerů, řízení běhu programu, cykly, podmínky.
8. Rozšiřující knihovny funkcí pro rozšíření možností základního programovacího prostředí.
9. Softwarové nástroje pro simulaci a ladění programů.
10. Technologie bezdrátového přenosu dat
11. Legislativa a bezpečnost týkající se mikroprocesorové techniky v medicíně
12. Trendy mikroprocesorové techniky v medicíně, telemedicíně, osobních monitorů, biosenzorů atd.

Cíl

Získání přehledu o využití mikroprocesorové techniky v medicíně. Zvládnutí návrhu zařízení s mikroprocesory pro snímání, zpracování a reprezentaci různých biologických signálů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-BTB magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning