Detail předmětu

Zvuková produkce a postprodukce 1

FEKT-MPC-ZP1Ak. rok: 2019/2020

V předmětu studenti prohloubí znalosti historie zvukového záznamu, dále procvičí technické a psychologické aspekty nahrávání. Rozšíří a prakticky procvičí znalosti práce s nahrávací technikou.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen ve vysoké mire:
- vysvětlit stručnou historii technického vývoje zvukového záznamu a záznamové techniky,
- popsat vývoj realizace hudebního záznamu u nás v uplynulém půlstoletí,
- demonstrovat úlohu hudebního režiséra v profesionálním nahrávacím týmu,
- demonstrovat úlohu zvukového režiséra v profesionálním nahrávacím týmu,
- popsat audio zařízení, jejich využití a funkčnost.
- testovat obecné postupy při nahrávání.

Prerekvizity

Je vyžadována znalost základních technik střihu, porozumnění úloze zvukového režiséra, znalost technických aspektů nahrávání, principu a použití mikrofonů, mixážních pultů, dynamických procesorů, nahrávacích zařízení a monitorů, znalost využití umělého dozvuku při tvorbě zvukové nahrávky, využití technik masteringu pro vytvoření konečného snímku, dále schopnost vytvořit dokumentaci hudební nahrávky a schopnost ovládat počítačové programy pro nahrávání a zpracování hudebních snímků. Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka znalého pro samostatnou činnost“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Doporučená nebo povinná literatura

Vlachý, Václav - Praxe zvukové techniky, druhé aktualizované vydání - vyd. Muzikus 2000.
Šíp, Ladislav - Nahrávání a reprodukovaná hudba, Praha, Stát. hudeb. vyd. 1961.
Forró, Daniel - Domácí nahrávací studio - vyd. Grada 1996.
Vlachý, Václav - 220 užitečných rad pro muzikanty, kteří se chystají natáčet v hudebním studiu, Muzikus 2000.
Forró, Daniel - počítače a hudba - vyd. Grada 1994.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Cvičení mají chareakter praktické práce v nahrávacím studiu za aktivní účasti studentů. Účast na cvičeních je kontrolovaná.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zápočet je udělen za vytvoření vlastní zvukové nahrávky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.- 2. Procvičování úlohy hudebního režiséra v profesionálním nahrávacím týmu.
3. Analýza psychologických aspektů nahrávání.
4.-5. Procvičování úlohy zvukového režiséra v profesionálním nahrávacím týmu.
6. Analýza technických aspektů nahrávání.
7.-9. Podrobný přehled audio zařízení využívaných při nahrávání, jejich využití a funkčnost.
10.-11. Procvičování obecných postupů při nahrávání.
12.-13. Praktická cvičení práce s počítačem, vlastní nahrávky.

Cíl

Cílem předmětu je prohloubit znalosti, získané v předmětech Studiová praxe 1,2 v rámci bakalářského studia, práce s audiotechnikou, jednotlivými aspekty nahrávání a úlohou hudebního a zvukového režiséra.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pro získání zápočtu je nutné v semestru absolvovat alespoň 10 cvičení. Další formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-AUD magisterský navazující

    specializace AUDM-ZVUK , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

24 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning