Detail předmětu

Mikroelektronické praktikum 2

FEKT-BPC-MP2Ak. rok: 2018/2019

Volba koncepce provedení elektronického a mikroelektronického zařízení, volba správného postupu při návrhu, moderní elektronické i mechanické konstrukční prvky zařízení, moderní konstrukční materiály (plasty, kompozity, kovy) jejich elektrické a mechanické vlastnosti, jejich praktické rozeznání a vhodné použití. Teoretické zásady návrhu plošných spojů, technologií na tenké vrstvě a tlusté vrstvě, seznámení s legislativou zavádění nového výrobku do výroby a na trh. Získání základních praktických dovednosti při pájení elektroniky. Návrh pro levnou a úspěšnou výrobu (DFM).

Výsledky učení předmětu

Student v předmětu získá teoretické základy, které se týkají správného návrhu elektronického a mikroelektronického zařízení. Získané teoretické znalosti použije pro vlastní elektronický i mechanický návrh zařízení. Student získá přehled o používaných technologiích, částečně získá informace, jak úspěšně realizovat vývoj i elektronickou výrobu. Student se naučí pájet klasické a povrchově montované součástky, získá dovednosti z návrhu desek plošných spojů. Student bude prakticky umět navrhnout a realizovat obvod na tlusté vrstvě.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia. Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka poučeného“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Korekvizity

Kurs možno použít pro všechny elektrotechnické obory.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet bude udělen na základě,
- pravidelné a aktivní účasti na všech cvičeních
- realizaci předepsaných projektů (ralizace zařízení)
Omluvená cvičení bude možno nahradit.

Zkouška se bude ústní na základě písemné přípravy.

Jazyk výuky

čeština

Pracovní stáže

Žádná certifikovaná praktická stáž.

Osnovy výuky

1. Volba koncepce zařízení s ohledem na sériovou, kusovou a prototypovou výrobu, volba správného pracovního postupu při návrhu.
2. Moderní konstrukční a ovládací prvky - spínače, klávesnice, konektory, displeje a další.
3. Moderní konstrukční materiály, (plasty, termoplasty, reaktoplasty, kompozitní materiály), jejich elektrické a mechanické vlastnosti, rozpoznání plastu a příklady použití, základy opracování materiálů.
4. Lineární posuvy, rotační mechanismy, hydraulické, elektromagnetické ovládací prvky
5. Optické systémy, světlovodné systémy, optoelektronika.
6. Koncepce návrhu elektronické části zařízení. (Volba zařízení, použití mikropočítače a jeho způsob průmyslového programování, klasické obvodové prvky a další).
7. Koncepce návrhu konstrukce zařízení. (Modulová, nebo one-board konstrukce, volba skříně, ovládací a zobrazovací prvky a další), způsoby elektrického propojení.
8. Zásady návrhu plošného spoje s ohledem na způsob pájení, na elektromagnetickou kompatibilitu, bezpečnost, vyrobitelnost a cenu.
9. Zásady návrhu elektroniky s ohledem na splnění požadavků na výrobek, snadnou a levnou vyrobitelnost, cenu, testovatelnost, spolehlivost a další (Design for Manufacturing - DFM)
10. Bezpečnost provozu zařízení, způsoby ochrany před nebezpečným dotykem, právní ochrana, prohlášení o shodě.
11. Obrábění a dělení plastů a kovů s ohledem na použitý materiál, moderní technologie realizace tlustých a tenkých vrstev, dělení (laser, vodní paprsek), CNC opracování, Gerber data a jejich struktura.
12. Normy související s návrhem

Cíl

Předmět má za úkol teoreticky a hlavně prakticky připravit absolventa na práci ve firmách, které se zabývají mikroelektronickou a elektrotechnickou výrobou a vývojem. Výuka doplňuje ostatní předměty oboru. Studenti se seznámí s teoretickými zásadami systémového návrhu elektroniky, mechanickým řešením elektroniky včetně návrhů plošných spojů, zvláštnostmi návrhu zařízení pro různé oblasti použití, jako je zdravotnická technika, automobilová technika, vojenská technika, spotřební elektronika a další, návrhem speciálních přípravků pro oživování a programování. Bude rovněž řešena problematika bezpečnosti, právní předpisy a ekologie. V praktické části, která převažuje, získají studenti praktické dovednosti z oblasti pájení. V rámci přednášek bude uváděna anglická terminologie.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Podmínky pro úspěšné ukončení kursu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-MET bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor