Detail předmětu

Daňový systém ČR

FEKT-BPC-DSYAk. rok: 2018/2019

Kurz seznamuje se strukturou daňového systému České republiky. Stručně vysvětluje principy daňové evidence včetně základních norem souvisejících s podnikáním jednotlivce. Poukazuje na instituce státní správy, které nejvíce ovlivňují podnikatelské prostředí, a postupy při komunikaci s nimi. Kurz obsahuje také řešení daňových příkladů.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Klasifikovaným zápočtem se ověřuje, že absolvent předmětu je schopen:
- vypočítat daň z příjmů fyzické osoby;
- definovat základní pojmy daňové teorie;
- popsat strukturu daňové soustavy České republiky;
- vypočítat pojistné na zdravotní a sociální pojištění.

V rámci cvičení odb. zák. se student naučí:
- vypočítat daň z příjmů právnické osoby;
- vypočítat daň z nemovitostí;
- vést daňovou evidenci;
- identifikovat a popsat podstatné administrativní náležitosti drobného podnikání ve formě fyzické osoby.

Prerekvizity

Zájem o předmět.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT - přednášky, diskuse, daňové příklady.

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaný zápočet ve formě písemného testu. Max. 100 bodů, požadováno alespoň 50 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Daňový systém ČR – základní pojmy
2.Vybrané druhy daní – pojmy, výpočty
3.Daňová evidence
4.Živnostenský zákon
5.Pojistné na sociální a zdravotní pojištění
6.Podnikání jednotlivce – vznik, zánik, související povinnosti

Cíl

Absolvování kurzu vede k základnímu pochopení složitého daňového systému ČR, včetně řešených příkladů u některých druhů daní. Dále bude student schopen vést daňovou evidenci a komunikovat s institucemi, které regulují podnikání jednotlivce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přítomnost alespoň 75% na cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
 • Program BKC-EKT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
 • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
 • Program BKC-MET bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
 • Program BKC-SEE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
 • Program BKC-TLI bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning