Detail předmětu

Zahraniční odborná praxe

FIT-ZPXAk. rok: 2017/2018

Studijní pobyty a stáže, apod., se řídí pravidly stanovenými vedením VUT.
Studijní pobyt na zahraniční univerzitě (mimo Slovenskou republiku) spojený se studiem předmětů v cizím jazyce (nejčastěji v angličtině, popřípadě v němčině), popřípadě s vypracováním projektů, například SP, BP a DP v cizím jazyce (nejčastěji v angličtině). Za studijní pobyt se považují i praxe a stáže u zahraničních institucí bez studia předmětů na souvislou dobu 1 nebo 2 semestrů bez dojíždění do ČR, pokud byly na FIT před odjezdem projednány a schváleny. Za studijní pobyt se může považovat i praxe u odborné firmy v zahraničí, která byla delší než 6 souvislých týdnů bez dojíždění do ČR, a tato praxe byla na FIT schválena před odjezdem do zahraničí.
Předmět se zapisuje buď "těsně" před odjezdem a nebo po dojezdu na zahraniční univerzitu, a to na žádost studenta.

Výsledky učení předmětu

Předmět nemá znalosti.

Prerekvizity

Nejsou žádné prerekvizity.

Způsob a kritéria hodnocení

Studijní pobyt na zahraniční univerzitě (mimo Slovenskou republiku) spojený se studiem předmětů v cizím jazyce (nejčastěji v angličtině, popřípadě v němčině), popřípadě s vypracováním projektů, například pro SEP nebo ISP (předkládá se a obhajuje technická zpráva) v cizím jazyce (nejčastěji v angličtině). Za studijní pobyt se mohou považovat i praxe a stáže u odborné firmy nebo jiné instituce v zahraničí, které byly na FIT schváleny před odjezdem do zahraničí.
Zápočet se uděluje na základě prokázaného pobytu na zahraniční univerzitě nebo instituci včetně uznaných aktivitách (uznání úspěšných dovezených předmětů, apod.) a odevzdání zprávy (asi "1 A4" garantovi ZPX) o aktivitách na zahraniční univerzitě včetně vyhodnocení přínosu pobytu.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

  Cíl

  Předmět nemá cíle.

  Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

  Výuka není kontrolována.

  Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program IT-BC-3 bakalářský

   obor BIT , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný

  • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

   obor MBS , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
   obor MBI , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
   obor MIS , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
   obor MIN , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
   obor MMI , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
   obor MMM , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
   obor MGM , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
   obor MPV , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
   obor MSK , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný