Detail předmětu

Architektura inženýrských staveb

FAST-TG051Ak. rok: 2017/2018

Inženýrské stavby jako součást architektonické tvorby, typologická podstata a estetické hodnoty. Aplikace teoretických vědomostí v rešerších vybraných inženýrských staveb.
Historie a vývoj inženýrských staveb. Typologie a design inženýrských staveb - silnice, železnice, podzemní dráhy, letiště, stavby pro energetiku, vodní cesty, jezy, hráze a přehrady, mosty, vodojemy, plynojemy, věže, volné aparatury, ekologické stavby.

Výsledky učení předmětu

znalost historie a vývoje inženýrského stavitelství,
znalost typologie inženýrských staveb,
znalost konstrukcí inženýrského stavitelství včetně statiky,
tvůrčí aplikace inženýrských staveb při tvorbě kulturní krajiny,

Prerekvizity

Všeobecná znalost typologie výrobních a užitkových staveb, znalost konstrukcí pozemního stavitelství a statických disciplín v rozsahu bakalářského studia.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Historie a vývoj inženýrských staveb
2. Typologie a design inženýrských staveb - silnice,železnice, podzemní dráhy, letiště
3. Typologie a design inženýrských staveb – stavby pro energetiku
4. Seminář I. – zadání seminární práce, konzultace
5. Typologie a design inženýrských staveb – vodní cesty, jezy,hráze, přehrady
6. Typologie a design inženýrských staveb – mosty I.
7. Typologie a design inženýrských staveb – mosty II.
8. Seminář II. – konzultace
9. Typologie a design inženýrských staveb – tele a radiověže, těžní věže, plynojemy, volné aparatury
10. Stavby pro ekologii – čistírny odpadních vod, spalovny, vodojemy
11. Aplikace výtvarných kategorií v inženýrských stavbách současných architektů
12. Seminář III. – konzultace
13. Seminář IV. – prezentace seminárních prací

Cíl

seznámení s historií a vývojem inženýrského stavitelství,
objasnění typologických zásad inženýrských staveb,
konstrukční principy inženýrského stavitelství,
zásady statického řešení inženýrských staveb,
aplikace inženýrských staveb při tvorbě kulturní krajiny,

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-MI magisterský navazující

    obor X , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor