Detail předmětu

Tradice a Nový urbanismus

FAST-TG55Ak. rok: 2017/2018

Přehled aktuálních světových, tradičně orientovaných koncepcí architektury, urbanismu a rozvoje kulturní krajiny od 60. let 20. století do současnosti, jejich forem, motivace, metodiky a ideologie, s důrazem na program Nového urbanismu. Kritická reflexe teorie a realizovaných prací ve vztahu k možnostem aplikace v českém prostředí.

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, tzn. získání orientace v aktuálních tendencích tradičně orientované architektury, stavby sídel a rozvoje kulturní krajiny. V rámci semináře přeloží do češtiny dosud nepřeložený klíčový programový text.

Prerekvizity

Předmět navazuje na znalosti dějin, teorie a kompozice architektury, získané v bakalářském studiu. Předpokládá se přiměřená pasivní znalost angličtiny, popř. dalších relevantních světových jazyků.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Tradiční urbanismus, kulturní krajina a jejich reflexe v první polovině 20. století – C. Sitte, M. Dvořák, E. Lutyens
2. Kritika modernistické stavby měst a „velkého zničení krajiny“ – H. Sedlmayr, J. Gehl, J. Jacobsová a postmoderna
3. L. Krier, Princ Charles a Poundbury, evropské iniciativy (Urban Resistence, INTBAU)
4. Nový urbanismus – A. Duany, E. Plater-Zyberk, vývoj v USA
5. Humanistické a holistické koncepty – C. Alexander
6. Fraktály a „biophilia“ – tradiční forma, materiál a technologie jako obraz fyzického a biologického řádu světa – N. Salingaros, E. O. Wilson
7.-12. Semináře: prezentace studentských překladů významných teoretických textů, jejich rozbor a kritika
13. Závěr: situace v České republice, diskuse nad možnostmi aplikace

Cíl

Získání orientace v aktuálních tendencích tradičně orientované architektury, stavby sídel a rozvoje kulturní krajiny. V rámci semináře pořízení českých překladů klíčových programových textů (převážně z angličtiny), jejich analýza, kritická reflexe a evaluace ve vztahu k podmínkám v České republice.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-A magisterský navazující

    obor ARS , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
    obor ARS , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
    obor ARS , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor