Detail předmětu

Teorie a praxe architektonického navrhování

FAST-TG54Ak. rok: 2017/2018

Přehled vybraných obecně platných principů architektonické teorie s důrazem na vnímání architektury nezávisle na době jejího vzniku. Analytická a kritická reflexe teoretických poznatků spolu s dosavadními vlastními zkušenostmi s architektonickým navrhováním pomohou studentům při uvědomění si, hledání a vytváření individuálního přístupu ke koncipování architektonického projektu.

Výsledky učení předmětu

Student pomocí analytické a kritické reflexe obecně platných poznatků architektonické teorie spolu se zkušenostmi z architektonického navrhování si vytvoří svůj individuální přístup ke koncipování architektonického projektu.

Prerekvizity

Předmět navazuje na bakalářský studijní program. Předpokladem je všeobecný kulturně historický přehled a zkušenosti s architektonickým navrhováním na úrovni absolventa bakalářského studijního programu oboru architektura. Předmět využívá znalostí získaných v předchozích disciplinách.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Vnímání architektury
2.Řád a chaos v architektuře: geometrie a geometrická psychologie
3.Míra a rovnováha: rozměry a proporce
4.Městská struktura a objekt
5.Prostor: prvky definující prostor
6.Světlo a stín: kvantita a kvalita světla
7.Místo: od prostoru k místu, hranice mezi interiérem a exteriérem
8.Forma a hmota: pravdivost a klam
9.Projekt : historický vývoj, atributy zvládnutého projektu
10.Kenneth Frampton – Kritický regionalismus: Architektura Ticina: Botta; Snozzi; Galfetti; Vacchini; Carloni.
11.Architektura a umění: architektura a výtvarné umění; architektura a hudba; architektura a odborná kritika.
12.Architektonická praxe. Teoretické texty a eseje k tématu (autoři: H. Banks; D. Steiner; S. Hall).
13.Závěr: diskuse nad možnostmi aplikace získaných poznatků v praxi

Cíl

Analytická a kritická reflexe obecně platných poznatků architektonické teorie spolu se zkušenostmi z architektonického navrhování jako východisko k utváření vlastního přístupu k architektonickému projektu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-A magisterský navazující

    obor ARS , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
    obor ARS , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
    obor ARS , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor