Detail předmětu

Kartografie I

FAST-GE18Ak. rok: 2017/2018

Teorie kartografické informace - kartografické vyjadřovací prostředky, kartografický jazyk.
Kartografická interpretace a generalizace.
Základy kartometrie. Digitální kartografie vektorová a rastrová presentace,INTRANET/INTERNET. Tematická kartografie. Vývoj české a světové kartografie.
Kartografie v kontextu procesu evropské integrace.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne základní teoretické znalosti z kartografie, včetně kartografie tematické a digitální, podrobně se seznámí se státními mapovými díly ČR a získá základní přehled o vývoji české a světové kartografie a o digitálních kartografických dílech, jež jsou součástí národních geoinformačních systémů.

Prerekvizity

Souřadnicové systémy užívané v mapování.

Doporučená nebo povinná literatura

PLÁNKA, Ladislav: Úvod do kartografie. elektronický text, 2007. [https://intranet.fce.vutbr.cz/pedagog/predmety/opory.asp] (CS)
PLÁNKA, Ladislav: Kartografická interpretace. elektronický text, 2007. [https://intranet.fce.vutbr.cz/pedagog/predmety/opory.asp] (CS)
PLÁNKA, Ladislav: Kartografická generalizace a kartometrie. elektronický text, 2007. [https://intranet.fce.vutbr.cz/pedagog/predmety/opory.asp] (CS)
PLÁNKA, Ladislav: Úřední mapy. elektronický text, 2007. [https://intranet.fce.vutbr.cz/pedagog/predmety/opory.asp] (CS)
PLÁNKA, Ladislav: Státní mapové dílo. elektronický text, 2007. [https://intranet.fce.vutbr.cz/pedagog/predmety/opory.asp] (CS)
VEVERKA,Bohuslav, ZIMOVÁ,Růžena: Topografická a tematická kartografie. Praha: ČVUT, 2008. ISBN 80-01-02381-8. (CS)
VOŽENÍLEK,Vít., KAŇOK,Josef: Metody tematické kartografie - Vizualizace prostorových jevů. Olomouc: UP, 2011. (CS)
PRAVDA, Ján: Základy koncepce mapového jazyka. Bratislava: GÚ SAV, 1990. (SK)
SEMOTANOVÁ,Eva: Mapy Čech, Moravy a Slezska v zrcadle staletí. Libri, 2001. (CS)
SEMOTANOVÁ,Eva: Atlas zemí Koruny české. Skřivan, 2002. (CS)
HAKE,Günter, GRüNREICH, Dietmar, MENG, Liqiu: Kartographie. Berlin-New York: Walter de Gruyter, 2002. ISBN 3-11-016404-3. (DE)
KRAAK,Menno-Jan, ORMELING,Ferjan: Cartography: Visualisation of Geospatial Data. Harlow: Pearson Education, 2003. (EN)
KOHLSTOCK,Peter: Kartographie. Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2004. ISBN 3-506-71710-3. (DE)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Definice kartografie a její vnitřní struktura.
2. Geometrické základy kartografických děl a kartografická zobrazení.
3. Obsah kartografických děl.
4. Teorie kartografické informace.
5. Kartografická interpretace a generalizace.
6. Kartografická tvorba a výroba.
7. Tematická kartografie, kartometrie.
8. Digitální kartografie.
9. Geografické informační systémy, modelování geografických objektů, reprezentace prostorových vztahů a databázové systémy.
10. Státní mapová díla ČR, vývoj české a světové kartografie, legislativa.

Cíl

Získání přehledných znalostí o kartografii a GIS.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-K-C-GK bakalářský

    obor GI , 3. ročník, zimní semestr, 7 kreditů, povinný

  • Program B-P-C-GK bakalářský

    obor GI , 3. ročník, zimní semestr, 7 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning