Detail předmětu

Nosné konstrukce strojů I

FSI-QN1Ak. rok: 2017/2018

Obsah předmětu tvoří teoretický základ výpočetních metod stavební mechaniky použitelných při návrhu nosných konstrukcí stavebních a úpravárenských strojů a zařízení v dopravní a manipulační technice. Cílem je dosažení konkrétního obrazu o napěťovém a deformačním stavu libovolného místa nosné konstrukce. Předmět je zaměřen na problematiku deformace konstrukcí, staticky neurčitých úloh, pohyblivého zatížení konstrukcí, řešení tenkostěnných prutů, principy a aplikaci metody konečných prvků v oboru.

Výsledky učení předmětu

Studenti se naučí prakticky využívat výpočetní metody stavební mechaniky, pevnostně optimalizovat nosné konstrukce stavebních a úpravárenských strojů a zařízení v dopravní a manipulační technice.

Prerekvizity

Před absolvováním tohoto předmětu musí mít student zvládnuty znalosti z technické mechaniky, pružnosti a pevnosti (PP1) a vyšší matematiky.

Doporučená nebo povinná literatura

Russell C. Hibbeler: Structural Analysis (8th Edition), Prentice Hall 2011, ISBN 978-0132570534
Russell C. Hibbeler: Structural Analysis (8th Edition), Prentice Hall 2011, ISBN 978-0132570534
R. W. Ogden: Non-Linear Elastic Deformations; Dover Publications (July 7, 1997); ISBN: 978-0486696485
Stephen P. Timoshenko; James M. Gere: Theory of Elastic Stability (Dover Civil and Mechanical Engineering) 2 edition, Dover Publications 2009; ISBN 978-0486472072

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednáška: 13 x 1 hod.
Cvičení s poč. podporou: 13 x 1 hod.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je vypracování semestrálního úkolu sestávající z grafického řešení Cremonovou metodou a řešení silovou metodou.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je rozvinutí a aplikace dosavadních znalostí z mechaniky na problematiku nosných konstrukcí stavebních a transportních strojů včetně počítačové podpory.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Udělení zápočtu je vázáno aktivní účastí ve cvičení a zpracování zadaných projektů. Účast ve cvičeních je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-ADI , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
    obor M-ADI , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Stanovení vnitřních výsledných účinků zatížení u staticky určitých prutových soustav
2. Stanovení vnitřních výsledných účinků zatížení u staticky určitých prutových soustav
3. Metody řešení prutových soustav
4. Metody řešení prutových soustav – metoda řezu
5. Cremonova grafická metoda
6. Tvarová stabilita, vzpěr, boulení, klopení
7. Tvarová stabilita, vzpěr, boulení, klopení
8. Silová metoda – staticky určité konstrukce
9. Silová metoda – staticky neurčité konstrukce
10. Silová metoda - staticky neurčité konstrukce
11. Využití symetrie
12. Pohyblivá zatížení u stat. určit.prut. soustav. Příčinkové čáry
13. Pohyblivá zatížení u stat. určit.prut. soustav. Příčinkové čáry

Cvičení s počítačovou podporou

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Opakování VVÚ na přímém prutu
2. Opakování VVÚ na přímém prutu Řešení příhradové konstrukce.
3. Pohybl.zatížení u stat. určit.prut. soustav. Příčinkové čáry
4. Příhradové konstrukce.
5. Grafická Cremonova metoda
6. Grafická Cremonova metoda – cvičení na PC
7. Tvarová stabilita
8. Silová metoda
9. Silová metoda – cvičení na PC
10. Silová metoda
11. Využití symetrie
12. Pohybl.zatížení u stat. určit.prut. soustav. Příčinkové čáry
13. Pohybl.zatížení u stat. určit.prut. soustav. Příčinkové čáry