Detail předmětu

Zpracování obrazu

FIT-ZPOAk. rok: 2017/2018

Úvod do zpracování obrazu, pořizování obrazových dat, bodové, diskrétní plošné transformace obrazu, lineární filtrace obrazu, poškození obrazu, typy šumu, optimální filtrace obrazu, nelineární filtrace obrazu, vodoznaky (watermarks), detekce hran, segmentace, analýza pohybu, bezeztrátová a ztrátová komprese obrazu.

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí se základy zpracování obrazu (transformace obrazu, filtrace, potlačování šumu atd.) po teoretické stránce. Naučí se aplikovat získané znalosti na konkrétní příklady úloh zpracování obrazu. Seznámit se též s vyššími obrazovými algoritmy. Naučí se i praktické realizaci úloh zpracování obrazu formou projektů.

Studenti se zdokonalí v týmové práci na projektech a v použití jazyka C.

Prerekvizity

Programovací jazyk C a základní znalosti z počítačové grafiky.

Doporučená nebo povinná literatura

 • Hlaváč, V., Šonka, M.: Počítačové vidění, GRADA, 1992, ISBN 80-85424-67-3

 • Hlaváč, V., Šonka, M.: Počítačové vidění, GRADA 1992, ISBN 80-85424-67-3
 • Jahne, B.: Handbook of Computer Vision and Applications, Academic Press, 1999, ISBN 0-12-379770-5
 • Russ, J.C.: The Image Processing Handbook, CRC Press 1995, ISBM 0-8493-2516-1

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení studia je založeno na bodovacím systému. Pro úspěšné absolvování předmětu je nutno dosáhnout 50 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

  Osnova přednášek:
  1. Úvod do zpracování obrazu
  2. Pořizování obrazových dat
  3. Bodové transformace obrazu
  4. Diskrétní plošné transformace obrazu
  5. Lineární filtrace obrazu
  6. Poškození obrazu, typy šumu
  7. Optimální filtrace obrazu
  8. Nelineární filtrace obrazu
  9. Vodoznaky (watermarks)
  10. Detekce hran, segmentace
  11. Analýza pohybu
  12. Komprese obrazu, bezeztrátová, ztrátová
  13. Budoucí vývoj zpracování obrazu

  Osnova ostatní - projekty, práce:
  1. Individuálně přidělené projekty v době trvání celého předmětu

Cíl

Seznámit se se základy zpracování obrazu (transformace obrazu, filtrace, potlačování šumu atd.) po teoretické stránce. Naučit se aplikovat získané znalosti na konkrétní příklady úloh zpracování obrazu. Seznámit se s vyššími obrazovými algoritmy. Naučit se praktické realizaci úloh zpracování obrazu formou projektů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Půlsemenstrální test, individuální projekt.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MBI , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MIS , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MIN , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MPV , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MSK , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MMI , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor MGM , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný