Detail předmětu

Inteligentní systémy

FIT-SINAk. rok: 2017/2018

Pojem inteligentní systém. Metody
návrhu inteligentních systémů. Expertní systémy a inteligentní řídicí
systémy. Inteligentní budovy - přehled problematiky, senzory, sítě,
akční prvky, aplikace metod inteligentního řízení, automatizace
domácnosti. Inteligentní dopravní systémy - struktura dopravní
telematiky, telematické systémy ve městech, řízení dopravy, navigace,
inteligentní vozidlo. Inteligentní systémy v armádních aplikacích.

Výsledky učení předmětu

Studenti získají přehled o principech a metodách vývoje inteligentních systémů.

Prerekvizity

Základy umělé inteligence a robotiky. Základy teorie systémů a simulace. Základy softcomputingu.

Doporučená nebo povinná literatura

 1. Russel, S., Norvig, P.: Artificial Intelligence, a Modern Approach, Pearson Education Inc., 2003, ISBN 0-13-080302-2
 2. Zeigler, B.P.: Theory of Modeling and Simulation, Academic Press; 2 edition (March 15, 2000), ISBN 978-0127784557
 3. Valeš, M.: Inteligentní dům. Brno, Vydavatelství ERA, 2006.
 4. Přibyl, P., Svítek, M.: Inteligentní dopravní systémy, Nakladatelství BEN, Praha 2001, ISBN 80-7300-029-6
 5. Automatizace. http://www.automatizace.cz/

 1. Russel, S., Norvig, P.: Artificial Intelligence, a Modern Approach, Pearson Education Inc., 2003, ISBN 0-13-080302-2
 2. Zeigler, B.P.: Theory of Modeling and Simulation, Academic Press; 2 edition (March 15, 2000), ISBN 978-0127784557
 3. Valeš, M.: Inteligentní dům. Brno, Vydavatelství ERA, 2006.
 4. Přibyl, P., Svítek, M.: Inteligentní dopravní systémy, Nakladatelství BEN, Praha 2001, ISBN 80-7300-029-6
 5. Automatizace. http://www.automatizace.cz/

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení studia je založeno na bodovacím systému. Pro úspěšné absolvování předmětu je nutno dosáhnout 50 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

  Osnova přednášek:
  1. Úvod. Motivace, cíle a obsah předmětu.
  2. Inteligentní systémy - teoretická východiska, metody návrhu a realizace.
  3. Expertní systémy a inteligentní řídicí systémy.
  4. Inteligentní budovy - přehled problematiky, senzory, sítě, akční prvky.
  5. Inteligentní budovy - aplikace metod inteligentního řízení.
  6. Automatizace domácnosti.
  7. Inteligentní systémy v logistice.
  8. Inteligentní dopravní systémy - struktura dopravní telematiky.
  9. Inteligentní dopravní systémy - telematické systémy ve městech, řízení dopravy.
  10. Inteligentní dopravní systémy - navigace, inteligentní vozidlo.
  11. Inteligentní systémy v armádních aplikacích.
  12. Budoucnost inteligentních systémů.
  13. Shrnutí, závěr.

  Osnova numerických cvičení:
  1. Metody návrhu inteligentních systémů.
  2. Aplikace strojového učení a softcomputingu.
  3. Aplikace mutiagentních systémů.

  Osnova laboratorních cvičení:
  1. Prezentace projektů.

  Osnova ostatní - projekty, práce:
  • Individuální projekt - simulace nebo přímá realizace inteligentního systému nebo jeho části.

Cíl

Seznámit studenty s teorií a principy inteligentních systémů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

 • Půlsemestrální písemný test
 • Cvičení u počítače

 • Individuální projekt

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MBI , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MIS , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MMI , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MGM , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MPV , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MIN , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor MSK , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný