Detail předmětu

Rétorika

FIT-RETAk. rok: 2017/2018

Schopnost komunikovat bývá občas při výčtu potřebných kvalit technika opomenuta. Přitom právě to, zda a jak dokáže odborník svoje myšlenky i své dovednosti prezentovat, bývá základem jeho úspěchu nebo neúspěchu. Kurs rétoriky seznamuje s praktickými, stylistickými, psychologickými i filosofickými souvislostmi mezilidské komunikace. Součástí výuky jsou ukázky, příklady, cvičení a případové studie.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Získané vědomosti mají být pomocí ke kultivaci ve všech způsobech řečové i písemné komunikace, mají dále prohloubit smysl pro vzájemné pochopení a toleranci v mezilidských vztazích. Kultivovaný projev dodává novou dimenzi k technické odbornosti.

Prerekvizity

Nejsou vyžadovány žádné prerekvizitní znalosti.

Doporučená nebo povinná literatura

Altrichterová, B., Nastuneaková, M.: Rétorika pro každého. Praha : Vydavatelství ČVUT, 1997.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je alespoň 80% účast na přednáškách, aktivní přístup k diskusi, zpracování a předložení písemné úvahy na zvolené téma v rozsahu 500-1.000 slov.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

  Osnova přednášek:
  1. Nesamozřejmost schopnosti sdělovat myšlenky slovy
  2. Rétorika jako umění, zrozené v prostředí řecké demokracie
  3. Klasická stavba řeči
  4. Zhodnocení psychologických a společenských okolností
  5. Řeč těla a gest
  6. Umění přesvědčovat
  7. Eristická dialektika a její triky
  8. Ethos mluveného projevu
  9. Empatie a schopnost naslouchat

Cíl

Základním smyslem předmětu je rozvinout schopnost vědomě kultivovat mluvený projev po stránce obsahové i formální, jakož i odstraňovat trému, zlozvyky a jiné obsahové vady a nedostatky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přítomnost na přednáškách.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
  obor MBI , libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
  obor MIS , libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
  obor MIN , libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
  obor MMI , libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
  obor MGM , libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
  obor MPV , libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
  obor MSK , libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný