Detail předmětu

Controlling

FIT-CONAk. rok: 2017/2018


 1. Controlling jako podsystém řízení podniku.  
 2. Controllingové funkce.  
 3. Operativní controlling. 
 4. Strategický controlling. 
 5. Finanční controlling. 
 6. Controlling výzkumu a vývoje.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Nástroje a výpočty využívající analýzy bodu zvratu při plánování. Výpočet tržeb odpovídajících požadovanému ročnímu zisku před zdaněním a po zdanění. Řešení problémů s poskytováním rabatu. Vícestupňové výpočty příspěvku ke krytí fixních nákladů a tvorbě zisku. Flexibilní plán nákladů nákladového střediska a jeho plnění. Analýza odchylek.

Prerekvizity

Znalost řešení rovnic, výpočtů minima a maxima funkcí, grafického znázorňování různých funkcí v různých rastrech a souvislostí grafů s numerickým vyjádřením, znalost struktury a tvorby ročního plánu podniku včetně vazeb mezi jeho částmi, znalost účetních výkazů, vnitropodnikového účetnictví, kalkulací nákladů produktů, informačního systému podniku, manažerských funkcí.

Doporučená nebo povinná literatura

 • KONEČNÝ, M. Controlling. 4. vyd. Akademické nakladatelství CERM, 2007. ISBN 978-80-214-3346-5.
 • KONEČNÝ, M. Controlling - příklady praktických problémů k řešení. 2012.

 • HORVÁTH, P. Controlling. 11. Aufl. 2008. ISBN 978-3-8006-3521-4.
 • MIKOVCOVÁ, H. Controlling v praxi. 1. vyd. 2007. ISBN 978-80-7380-049-9.
 • SCHRÖDER, E. F. Modernes Unternehmens-Controlling. 8. Aufl. 2003. ISBN 3-470-56608-9.
 • SCHOLLEOVÁ, H. Investiční controlling: Jak hodnotit investiční záměry a řídit podnikové

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení studia je založeno na bodovacím systému. Pro úspěšné absolvování předmětu je nutno dosáhnout 50 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

  Osnova přednášek:
  1. Podstata a úkoly controllingu.
  2. Controlling jako podsystém řízení podniku.
  3. Controllingové funkce.
  4. Operativní controlling (vč. plánování, rabat, vícestupňové výpočty příspěvku ke krytí fixních nákladů a tvorbě zisku).
  5. Operativní controlling (informační zabezpečení manažerů, flexibilní plán nákladů, analýza odchylek, kontrola).
  6. Operativní controlling (zpráva controllera; řízení nápravných opatření k plnění cílů stanovených plánováním, vč. hodnotové analýzy).
  7. Strategický controlling (nutnost a zvláštnosti).
  8. Strategický controlling (plánování).
  9. Strategický controlling (informační zabezpečení manažerů, analýza a kontrola, stálé řízení potenciálu, řízení nápravných opatření k plnění cílů).
  10. Finanční controlling.
  11. Controlling výzkumu a vývoje.
  12. Shrnutí. Opakování.

Cíl

Studenti se seznámí s controllingem jako podsystémem řízení podniku systematickým prováděním na budoucnost podniku cílově orientovaných činností (používajících na úzká místa zaměřeného souboru nástrojů řízení) podporujících řízení podniku k dosahování podnikatelských cílů vlastníků ve stále se měnícím tržním prostředí, k životaschopnosti a úspěšné dlouhodobé existenci podniku. Seznámí se s ekonomickým řízením činností v podniku zaměřeným na dosažení podnikatelských záměrů, s funkcemi controllingu a s jeho základními oblastmi, se základními nástroji operativního controllingu a strategického controllingu, se základy finančního controllingu a controllingu výzkumu a vývoje.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je žádoucí, neboť přednášky, cvičení a nutné průběžné individuální studium literatury se vzájemně doplňují. Účast na cvičení je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MMI , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova


 1. Podstata a úkoly controllingu.
 2. Controlling jako podsystém řízení podniku.
 3. Controllingové funkce.
 4. Operativní controlling (vč. plánování, rabat, vícestupňové výpočty příspěvku ke krytí fixních nákladů a tvorbě zisku).
 5. Operativní controlling (informační zabezpečení manažerů, flexibilní plán nákladů, analýza odchylek, kontrola).
 6. Operativní controlling (zpráva controllera; řízení nápravných opatření k plnění cílů stanovených plánováním, vč. hodnotové analýzy).
 7. Strategický controlling (nutnost a zvláštnosti).
 8. Strategický controlling (plánování).
 9. Strategický controlling (informační zabezpečení manažerů, analýza a kontrola, stálé řízení potenciálu, řízení nápravných opatření k plnění cílů).
 10. Finanční controlling.
 11. Controlling výzkumu a vývoje.
 12. Shrnutí. Opakování.

Cvičení odborného základu

10 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor