Detail předmětu

Praxe

FP-PR1-AAk. rok: 2020/2021

Praxe je povinnou součástí studijního programu v délce trvání 80 hodin v zimním semestru ve Vámi stanoveném termínu a měla by posloužit k získání vstupních podkladů pro bakalářskou práci. Praxi si zajišťují studenti sami.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Powerpointová prezentace na následující otázky:
1) organizační strukturu, případně její vztahy k vyšší organizační jednotce a předmět podnikáni
2) popis informačních toků ve firmě
3) zhodnocení informačních technologií ve firmě (hardware, software, datové soubory, přenos informací, ochrana dat apod.), vyhodnocení silných a slabých stránek firmy
4) s jakými problémy se firma nejčastěji potýká v běžném provozu, navrhněte cíl řešení
5) popište svoji pracovní činnost ve firmě
6) uveďte přínosy praxe pro BP

Prerekvizity

Žádné prerekvizity.

Doporučená nebo povinná literatura

Firemní literatura
SRPOVÁ, J., ŘEHOŘ, V. a kol. Základy podnikání. Teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. Praha Grada Publishing,2010. s. 432. ISBN 978-80-247-3339-5.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Praxe v podniku.

Způsob a kritéria hodnocení

Podle úrovně zprávy z praxe.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Osnova předmětu bude obsahovat postup praxe určené zodpovědným pracovníkem firmy.

Cíl

Seznámit se s organizační strukturou, případně její vztahy k vyšší organizační jednotce a předmětu podnikáni, popis informačních toků ve firmě

Typ (způsob) výuky

 

Odborná praxe

80 hod., povinná

Vyučující / Lektor