Detail předmětu

Společenská odpovědnost a etika podnikání

FP-FssrPAAk. rok: 2020/2021

1. Koncept společenské odpovědnosti: definice, vývoj, blízké koncepce - např.koncept dobrého občanství.
2. Teoretické. ukotvení společenské odpovědnosti: teorie stockholedrs, teorie stakeholders, Corporate Governance.
3. Měření společenské odpovědnosti: GRI, ISO 26 000, AA 1000, SA 8 000, reportování, směrnice EU 2014/95.
4. Etika v podnikání: teoretická východiska, vývoj.
5. Nástroje etického řízení: tradiční - kodex, týmová práce, princip předběžné obezřetnosti.
6. Moderní nástroje etického řízení - etický ombudsman, etický a sociální audit, mentoring a další.
13.týden - rekapitulace, uzavření předmětu.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát moderní nástroje etického řízení, společenské odpovědnosti i formy jejich měření. Budou seznámeni s budoucími požadavky EU v této oblasti, např. směrnicí EU 2014/95.

Prerekvizity

Znalost nástroje managementu, teorie chování firmy, teorie chování spotřebitelů, mezinárodní obchodní zvyklosti.

Doporučená nebo povinná literatura

ČERNOHORSKÁ, L.; PUTNOVÁ, A. Společenská odpovědnost firem a jak ji měřit?. Brno: CERM, 2012. 130 s. ISBN: 978-80-7204-806- 9.
PUTNOVÁ,A.: Sociální odpovědnost a etika podnikání. Skriptum pro KS FP VUT v Brně, str.57. 2004,ISBN 8021417841.
PUTNOVÁ, A. Etické řízení ve firmě. Grada Publishing. Praha: Grada publishing, a.s., 2007. 158 s. ISBN: 978-80-247-1621- 3.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Student získá klasifikovaný zápočet v případě, že splní níže uvedená kritéria, a to kumulativně:
1. Aktivní účast na cvičeních - povolena je 1 absence,
2. Týmová prezentace vybraného prezentačního tématu (hodnoceno max. 30 body)
3. Vypracování firemního dokumentu (hodnoceno max. 30 body)
4. Absolvování znalostního testu (hodnoceno max. 40 body)

Výsledné hodnocení klasifikovaného zápočtu:
91 - 100 b = A
84 - 90 b = B
76 - 83 b = C
68 - 75 b = D
60 - 67 b = E
0 - 59 = F

Student s individuálním studijním plánem získá klasifikovaný zápočet po vypracováním semestrální práce (hodnoceno max. 60 body) a absolvování znalostního testu (hodnoceno max. 40 body).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Koncept společenské odpovědnosti: definice, vývoj, blízké koncepce - např. koncept dobrého občanství.
2. Teoretické ukotvení společenské odpovědnosti: teorie stockholedrs, teorie stakeholders, Corporate Governance.
3. Měření společenské odpovědnosti: GRI, ISO 26 000, AA 1000, SA 8 000, reportování, směrnice EU 2014/95.
4. Etika v podnikání: teoretická východiska, vývoj.
5. Nástroje etického řízení: tradiční - kodex, týmová práce, princip předběžné obezřetnosti.
6. Nástroje etického řízení: moderní nástroje - etický ombudsman, etický a sociální audit, mentoring a další).
7. Rekapitulace, uzavření předmětu.

Cíl

Cílem předmětu je připravit studenty na moderní formy podnikání, využívající znalosti konceptu společenské odpovědnosti a etiky v podnikání. V globalizovaném světě byznysu je třeba aktivně znát nástroje a formy mezinárodně uznávané pro kultivaci řízení firmy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků -
1. zápočtový test
2. seminární práce a její následná prezentace před ostatními studenty na cvičeních.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor