Detail předmětu

Praktická metalografie

FSI-0PMAk. rok: 2017/2018

Základní metody pro sledování struktury kovových i keramických materiálů.Příprava metalografických preparátů pro různé metody zobrazení struktury, kvalitativní i kvantitativní hodnocení struktury za účelem hledání vztahů mezi strukturou a mechanickými i fyzikálními vlastnostmi materiálů.

Výsledky učení předmětu

Příprava metalografického preparátu pro všechny metody hodnocení. Samostatné hodnocení strukturních složek. Použití jednotlivých metalografických metod. Samostatné posuzování souvislostí mezi technologií, strukturou a užitnými vlastnostmi materiálů.

Prerekvizity

Všeobecné znalosti a základní znalosti matematiky, fyziky a chemie ze střední školy.. Znalosti z následujících oblastí materiálů: struktury kovů a jejich slitin, kompozitních materiálů, konstrukční keramiky, materiálů pro elektroniku.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou pro udělení zápočtu je absolvování všech temat kursu. Hodnocení bude provedeno písemnou formou. Student zodpoví tři otázky dvě z teorie a jednu praktickou.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Poznat základní praktické metody zobrazovánístruktury materiálů. Kvalitativní a kvantitativní hodnocení struktury. Poskytnout studentům možnost individuálně metalograficky posoudit materiál v zadání diplomové práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast na cvičeních. Absence na cvičeních je řešena individuálně.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-FIN , 3. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný (nepovinný)

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-STI , 3. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný (nepovinný)

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Vztah mezi strukturou a mechanickými popř. fyzikálními vlastnostmi.
2. Metodika přípravy metalografických preparátů.
3. Světelná mikroskopie.
4. Příprava vzorků pro elektronovou mikroskopii.
5. Metalografie oceli a litin.
6. Neželezné kovy, slitiny mědi.
7. Neželezné kovy, slitiny hliníku.
8. Neželezné kovy, slitin zinku, metalografie těžkých kovů( kompozice).
9. Metalografické metody studia vybraných degradačních procesů.
10. Metalografie kovových komplexů.
11. Metalografie kompozitních materiálů.
12. Fraktografie.
13. Stereoskopická a stereometrická metalografie.

Laboratoře a ateliéry

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Bezpečnost práce v metalografických laboratořích. Predikace vlastností na základě strukturních charakteristik.
2.Odběr vzorků pro metalografický rozbor. Výběr místa odběru vzorku. Orientace vzorku, plocha výbrusu. Technologické aspekty vhodnosti výběru vzorku. Ovlivnění struktury metodou odběru.
3.Broušení a leštění vzorků pro světelnou mikroskopii. Mechanické leštění, elektrolytické leštění, chemické leštění. Laboratorní technika poloautomatické a automatické přípravy metalografických preparátů. Leptání, barevné leptání.
4.Pozorování strukturních objektů v neleptaném stavu. Stanovení čistoty oceli. Baumannův otisk. Pozorování naleptaných preparátů (výběr). Makroskopické leptání a pozorování.
5.Příprava replik. Příprava folií. Vzorky pro rastrovací elektronovou mikroskopii.
6.Výběr nejfrekventovanějších typů oceli a druhů litin a jejich hodnocení struktury z hlediska ČSN.
7.Samostatná práce. Příprava vzorku a hodnocení struktury ( volba metody) zadaného materiálu ze slitiny železa.
8.Specifika přípravy preparátu ze slitin mědi(Cu, bronzy lité a tvářené, mosazi lité a tvářené).
9.Příprava výbrusu ze slitin hliníku slévárenských a tvářených, vytvrditelných i nevytvrditelných.
10.Studium koroze ( hlavní zásady). Studium kavitace. Možnosti studia únavových procesů. Studium likvací, segregací a dalších nehomogenit.
11.Metalografie bimetalů a sendvičových kompozitů. Základní aspekty přípravy kovokeramických materiálů, SAPů a slinutých karbidů.
12.Systemizace a klasifikace lomů. Metody studia lomových ploch.
13.Metody kvantitativního hodnocení struktury. Prostorové uspořádání strukturních složek (stereologické modely).