Detail předmětu

Kresba výrobku

FSI-YKVAk. rok: 2017/2018

Předmět je zaměřen na kresbu průmyslového výrobku v perspektivním pohledu. Zvládnutí tohoto typu kresby je nezbytné pro první fáze práce průmyslového designéra. Práce probíhá od elementárního náčrtu zachycujícího základní strukturu k definitivnímu znázornění modelu výrobku. Metodou správného záznamu skutečnosti je redukce objektu na základní geometrické útvary.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět umožňuje studentům propracovat techniku kresby záznamem skutečných průmyslových výrobků, který je nezbytný pro vytvoření schopnosti vytvářet fantazijní návrhy designu kresbou z volné ruky.

Prerekvizity

Předmět navazuje na základy kresby, kresbu geometrických objektů a kresbu zátiší. Předpokládají se teoretické znalosti z perspektivy (včetně světla a stínu), schopnost je prakticky uplatňovat při stavbě kresby v ploše a zkušenost s kresbou zátiší, složeného z objektů různého charakteru, materiálu a povrchu v perspektivním pohledu, dle modelu.

Doporučená nebo povinná literatura

EISSEN, Koos a Roselien STEUR. Sketching: drawing techniques for product designers. 13th print. Amsterdam: BIS, 2013. ISBN 978-906-369-171-4. (EN)
BALLESTAR, Vicente B. a Jordi VIGUÉ. Skici: kompletní průvodce skicováním. Čestlice: Rebo, 2005. ISBN 80-7234-431-5.
PARRAMÓN, José María. Perspektiva pro výtvarníky: správné užití perspektivy v kresbě a malbě. České vyd. 2. Praha: Jan Vašut, 1998. ISBN 8072360418.
HENRY, Kevin. Drawing for product designers. London: Laurence King, 2012. ISBN 978-1-85669-743-9.
OLOFSSON, Erik. Design sketching. 3rd ed. S.l.: KEEOS Design Books, 2009. ISBN 978-91-976807-1-4.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Tvůrčí práce v ateliéru.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: prezence ve cvičeních, odevzdání zadaných prací ve stanovených termínech.
Výsledné hodnocení se skládá z hodnocení pracovních úloh (kreseb). Celkem je možno získat až 100 bodů. Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS.
Hodnocení i pouze jediného úkolu nižším než polovina z maximálního počtu bodů je celková klasifikace předmětu „nevyhovující“.
Podle čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně se užívá klasifikační stupnice ECTS. KLASIFIK. STUPEŇ ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE // A / 100–90 / 1 / výborně // B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79–70 / 2 / dobře // D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59–50 / 3 / dostatečně //F / 49–0 / 4 / nedostatečně.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je rozvíjet kresbu dle modelu a to se zaměřením na průmyslové výrobky s postupným nárůstem obtížnosti.
Cílem cvičení je podpořit schopnost jak reálného tak schematického vizuálního záznamu založeného na vystižení jednoduchého zdrojového útvaru a zlepšit tak techniku kresby.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je povinná. Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhů. Stanovení způsobů náhrady zmeškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-PDS , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratoře a ateliéry

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Kresba jednoduššího průmyslového výrobku 1, dle modelu, zásady pro její stavbu;
2. Kresba jednoduššího průmyslového výrobku 2, kresba tužkou;
3. Kresba jednoduššího průmyslového výrobku 3, lineární kresba, kresba tužkou;
4. Kresba jednoduššího průmyslového výrobku 4, světlo a stín; kresba tužkou;
5. Kresba jednoduššího průmyslového výrobku 5, barevná kresba, dle modelu;
6. Kresba jednoduššího průmyslového výrobku 6, barevná kresba, dle modelu;
7. Kresba složitějšího průmyslového výrobku 7, zásady pro její stavbu;
8. Kresba složitějšího průmyslového výrobku 8, kresba tužkou;
9. Kresba složitějšího průmyslového výrobku 9, lineární kresba, kresba tužkou;
10. Kresba složitějšího průmyslového výrobku 10, světlo a stín, kresba tužkou;
11. Kresba složitějšího průmyslového výrobku 11, barevná kresba, dle modelu;
12. Kresba složitějšího průmyslového výrobku 12, barevná kresba, dle modelu;
13. Kresba složitějšího průmyslového výrobku 13, volná technika, hodnocení semestru /klady a zápory jednotlivých prací/.