Detail předmětu

Invenční kresba

FSI-YKIAk. rok: 2017/2018

Předmět je zaměřen na tvůrčí kresbu převážně dle fantazie, transformaci existujícího motivu v abstraktní kresbu. Kresba je založená na zkoumání tvarů a objektů, hledání jejich struktury i vazeb se soustředěním se na detail, ale i na celkovou kompozici. Zjednodušování reality vede k získání návyků pro tvorbu skic, které jsou základem práce průmyslového designéra.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Soustavné cvičení volné kresby dle modelu, ale i kreativní-asociativní kresba bez modelu je východiskem pro jeho technicko-řemeslné zvládnutí a nabytí důležitých návyků pro kresbu v průmyslovém designu.

Prerekvizity

Předmět navazuje na základy kresby, kresbu geometrických objektů, kresbu zátiší a kresbu výrobku. Předpokládají se znalosti z perspektivy, přesvědčivá schopnost je prakticky uplatňovat při stavbě kresby v ploše a rozsáhlé zkušenosti s kresbou zátiší a průmyslových výrobků, včetně vyjádření různého charakteru, materiálu a povrchu, v perspektivním pohledu, dle modelu.

Doporučená nebo povinná literatura

STUER, Roselien. Sketching. Drawing Techniques for Product Designers. BIS, 2007. ISBN 9789063691714. (CS)
ZHANG, Lei. Product Sketchbook. Idea, Process and Refinement. CYPI Press, 2015. ISBN 9781908175687 (CS)
STUER, Roselien a Koos EISSEN. Sketching: The Basics. 2. BIS Publishers B.V., 2011. ISBN 978-9063692537.
TERMES, Emma, CAMPOS, Cristian, ed. Product Design Sketches. Indianapollis: booQs, 2012. ISBN 978-94-60650-66-6.
HENRY, Kevin. Drawing for Product Designers. 2. Indianapollis: Laurence King, 2013. ISBN 978-1-85669-743-9.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Tvůrčí práce v ateliéru.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: prezence ve cvičeních, odevzdání zadaných prací ve stanovených termínech.
Výsledné hodnocení se skládá z hodnocení pracovních úloh (kreseb). Celkem je možno získat až 100 bodů. Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS.
Hodnocení i pouze jediného úkolu nižším než polovina z maximálního počtu bodů je celková klasifikace předmětu „nevyhovující“.
Podle čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně se užívá klasifikační stupnice ECTS. KLASIFIK. STUPEŇ ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE // A / 100–90 / 1 / výborně // B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79–70 / 2 / dobře // D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59–50 / 3 / dostatečně //F / 49–0 / 4 / nedostatečně.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem tohoto předmětu je hledání osobitého výrazu volné kresby s důrazem na kreativní přístup. Úkolem je vybudování schopnosti zachycení charakteristických znaků existujícího nebo fantazijního objektu. Intuitivní, invenční kresebný projev postavený na individuálním přístupu k tématu směřuje k výraznému posílení tvůrčího potenciálu studentů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je povinná. Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhů. Stanovení způsobů náhrady zmeškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-PDS , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratoře a ateliéry

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Paměťové cvičení;
2. Kreativní formace- nerotační charakter;
3. Kreativní formace- kombinace nerotačních a rotačních objektů;
4. Originální prostorová kompozice; barevná kresba;
5. Plošný dekor;
6. Schematizace přírodního motivu, dle modelu;
7. Transformace přírodního motivu v abstraktní kresbu, možnosti a limity její stavby;
8. Tvarové proměny 1- abstraktní kresba;
9. Tvarové proměny 2- abstraktní kresba;
10. Tvarové proměny 3- abstraktní kresba;
11. Schematizace přírodního motivu- bodová abstraktní kresba;
12. Schematizace přírodního motivu- liniová abstraktní kresba;
13. Schematizace přírodního motivu- plošná abstraktní kresba, hodnocení semestru /klady a zápory jednotlivých prací/.