Detail předmětu

Základy designu

FSI-YDFAk. rok: 2017/2018

Úvod do teorie průmyslového designu. Přehled známých českých osobností designu a seznámení s metodikou práce designéra. Zápočet z předmětu je podmínkou pro přijetí na obor Průmyslový design ve strojírenství.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Osvojení metod designérské práce. Základní orientace v oboru průmyslového designu.

Prerekvizity

Pro cvičení v ateliérech se předpokládá znalost základních výtvarných technik – tužka, pastelky, vodovky.

Doporučená nebo povinná literatura

BRAMSTON, David. Basics Product Design 01: Idea Searching. AVA Publishing, 2008. ISBN 9782940373765.
HUDSON, Jennifer. 1000 New Designs 2 and Where to Find Them. Laurence King, 2010. ISBN 978 1 85669 643 2.
HAUFFE, Thomas. Design. Köln: Du Mont, 2002. ISBN 3770133889.
MILTON, Alex a Paul RODGERS. Product Design. Laurence King, 2011. ISBN 9781856697514.
HUDSON, Jennifer. Process: 50 Product Designs from Concept to Manufacture. 2. Laurence King, 2011. ISBN 9781856697255.
MILTON, Alex a Paul RODGERS. Research Methods for Product Design. 2. Laurence King, 2013. ISBN 9781780673028.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna tvůrčí prací v ateliéru zaměřenou na praktické poznání metod práce designéra.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je podmíněn účastí ve výuce, odevzdáním požadovaného počtu prací (výkresů) v termínu a dostatečné kvalitě. Ke kvalitě výstupu a účasti na cvičení se přihlíží při hodnocení talentové zkoušky na obor Průmyslový design ve strojírenství.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je vysvětlit základní principy designu, metody designérské práce, poučit o aspektech a rozsahu průmyslového designu a prověřit znalosti v oblasti zobrazování předmětů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je povinná. Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhů. Stanovení způsobů náhrady zmeškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.
Absolvování předmětu (zápočet) je jednou z podmínek pro přijetí na obor Průmyslový design ve strojírenství.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-PDS , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-STI , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný (nepovinný)

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do problematiky výuky designu na FSI;
2. Pojem design, průmyslový design, základní pojmy z teorie designu, rozdělení designu, definice designu;
3. Koncepce designu 1-15;
4. Koncepce designu 16-30;
5. Funkce designu - technická, ergonomická, estetická, fyzická, sociální, ekonomická a psychologická;
6. Organizace designu, designérské školství;
7. Designérské soutěže, vynikající výrobek roku;
8. Aspekty designérské práce, průmyslový designér, profesní chování designérů, interdisciplinární a týmová práce;
9. Metody designérské práce - designérská analýza, postup designérské práce, designérský návrh – od nápadu k prototypu (skica, kresba, modelování, návrh, počítačové zpracování;
10. Pohledy na design – čeští designéři, příklady designu 1;
11. Pohledy na design – čeští designéři, příklady designu 2;
12. Design-management - význam designu pro marketink a management;
13. Informace o studiu oboru Průmyslový design ve strojírenství ve 2. a 3. ročníku.

Laboratoře a ateliéry

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do ateliérového cvičení - základní principy průmyslového designu;
2. Stomachion, sestavení figurálních motivů z určených ploch;
3. Pokračování zpracování úkolu stomachion;
4. Geometrická kompozice, vytváření objektu sestaveného ze základních geometrických těles dle konkrétního zadání;
5. Konzultace a hodnocení úkolu geometrická kompozice;
6. Monogram; zpracování značky z iniciál studenta do grafické podoby
7. Monogram; značka z iniciál ztvárněná v perspektivě;
8. Hodnocení úkolu monogram;
9. Cvičební zadání designu stroje, praktické vysvětlení metod designérské práce;
10. Konzultace designu stroje a informace o talentové zkoušce;
11. Dokončení a odevzdání úkolu designu;
12. Talentová zkouška;
13. Hodnocení úkolů, zápočty.