Detail předmětu

Moderní metody programování

FSI-SR3Ak. rok: 2017/2018

Architektura platformy .NET Framework, řízené prostředí CLR, Jazyk C#, Common Type System (CTS), .NET komponenty (assemblies), knihovna tříd Framework Class Library(FCL).

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Nejdůležitější témata: Architektura .NET Framework, řízené prostředí CLR, Jazyk C#, Common Type System (CTS), .NET komponenty (assemblies), Framework Class Library. Také práce s XML, tvorba grafického uživatelského rozhraní s knihovnou Windows Forms.

Prerekvizity

Je požadována jistá praktická znalost programování a principů objekově orientovaného programování. Formální základy informatiky nejsou nutné.

Doporučená nebo povinná literatura

Joseph Albahari: C# 7.0 in a Nutshell: The Definitive Reference, O'Reilly Media 2017 ISBN: 1491987650 1090 stran (EN)
Paul Deitel, Harvey Deitel: C# 6 for Programmers, Deitel & Associates 2016, ISBN: 0134596327, 768 stran (EN)
Joseph Albahari: C# 7.0 Pocket Reference: Instant Help for C# 7.0 Programmers, O'Reilly Media 2017 , ISBN: 1491988534, 234 stran (EN)
Joe Pitt-Francis, Jonathan Whiteley,: Guide to Scientific Computing in C++ Springer 2012, ISBN 978-1-4471-2736-9, 250 stran
Anders Hejlsberg: The C# Programming Language, Addison-Wesley 2010 ISBN 0-321-74176-5, 704 stran (EN)
Karniadakis George, Robert Kirby: Parallel Scientific Computing in C++ and MPI, Cambridge University Press 2003, ISBN 0521520800, 630 stran (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaný zápočet se uděluje na základě následujících podmínek: 30% týdenní úlohy na programování, 70% samostatný projekt. Za aktivní přínos ve výuce lze získat zvláštní ohodnocení.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem kursu je naučit studenty principům vývoje aplikací pro Microsoft .NET Framework.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je žádoucí, účast ve cvičeních je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-MAI , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Platforma .NET Framework
2. Common language Runtime (CLR); Common Language Specification (CLS); Jazyková integrace
3. Vývojové prostředí Visual Studia .NET
4. Úvod do jazyka C#
5. Objektově orientované prvky platformy .NET
6. Prostory jmen; Ošetření výjimek
7. Společný typový systém
8. Delegáty a eventy
9. Atributy
10. Pole a kolekce
11. Práce s řetězci; Regulární výrazy
12. Správa paměti a zdrojů
13. Vstup/Výstup; Práce s XML; Serializace
14. Windows Forms

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Mezijazyk (IL); .NET model spouštění
2. Primitivní datové typy; Výčty; Výrazy; Příkazy
3. Řídící struktury (if, for, while, do..while, foreach)
4. Vývojové prostředí Visual Studio .NET
5. Třídy a rozhraní; Konstruktory, metody, položky, konstanty; Dědičnost a polymorfismus
6. Prostory jmen; Ošetřování vyjímečných stavů
7. System.Object, rovnost, hashové kódy, kopírování; Hodnotové & referenční typy; Typové konverze a přetypování
8. Delegáty a násobné delegáty; Eventy
9. Použití attributů; Vytváření uživatelských atributů
10. Pole; Schodovité vs. vícerozměrné pole; Kolekce a enumerátory; Seznamy, slovníky, hashové tabulky
11. Řetězce, manipulace (StringBuilder), formátování; Unicode, kódování, globalizace and internacionalizace, Regulární výrazy
12. Řízená halda a garbage collection; Destruktory a finalizéry
13. Proudy, readers/writers; soubory a adresáře; Asynchronní vstup/výstup
14. Programovací model Windows Forms; Formuláře a dialogy; Události