Detail předmětu

CAD systémy

FSI-RS2Ak. rok: 2017/2018

Kurz navazuje na prakticke zkusenosti a teoretické základy systemu CAD ziskane v predmetu CAD systemy I. Studenti se seznami se systemy CAD vyssi kategorie. Prakticky si overi zpusoby tvorby objemovych modelu, sestav a vykresove dokumentace. V přednáškové části se seznámí s aditivními výrobními technologiemi a procesem reversního inženýrství.
Předmět je inovován s podporou projektu OPVK. Projekt Studio digitálního sochařství a nových médií, reg č. CZ.1.07/2.2.00/28.0278 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti ziskaji nove dovednosti s praci se systemy CAD nejvyssi kategorie v oblasti vývoje, konstrukce a při rychlé výrobě prototypů.

Prerekvizity

Základní vědomosti z oblasti konstrukce strojních součástí a uzlů.

Doporučená nebo povinná literatura

Wohlers, Terry T. Prototyping & Tooling State of the Industry 98 Worldwide Progress Report, 204stran, Wohlers Associates, Inc.,1998
SALOMON, D. Computer Graphics and Geometric Modeling. Springer, 1999. 833 s. ISBN 0-387-98682-0
: Casopisy zamerene na CAD a obecne vypocetni techniku
Karl Kraus, Photo grammetry,Geometry from Images and Laser Scans, Second Edition, ISBN 978-3-11-019007-6.
McMahon, Ch., Browne, J. CADCAM – principles, practice and manufacturing management. 2.vyd. Harlow: Pearson Edication Limited. 1998. 643s. ISBN 0-2001-17819-2
: Manualy k jednotlivym systemum CAD
ŽÁRA, J.; BENEŠ; B.; FELKEL, P. Moderní počítačová grafika. Brno: Computer Press, 1998. 433 s. ISBN 80-7226-049-9

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet bude udělen v případě, kdy student bude pravidelně docházet do výuky a splní níže uvedené požadavky.
Student odevzdá na konci semestru vypracovaný semestrální projekt:
1. 3D digitální model
2. závěrečnou zprávu v papírové a digitální formě
3. prezentaci ve formátu PowerPoint
4. čtyři referenční obrázky ve formátu PNG nebo JPG (rozlišeni min. 1600x1080)

Případné změny výstupů oznámí garant nebo vyučující. Kurz je zakončen testem.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Vysvětlit způsob konstrukční práce s využitím nástrojů obsažených ve velkých systémech CAD. Seznámit s problematikou reversního inženýrství a aditivních výrobních technologií.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka ve cvičeních je povinná, kontrolu účasti provádí vyučující. Forma nahrazení výuky zameškané z vážných důvodů a ve zcela výjimečných případech je řešena individuálně s vyučujícím. Tolerují se maximálně 2 omluvené absence bez náhrady.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2A-P magisterský navazující

    obor M-IMB , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
    obor M-MET , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Blok Catia
• Grafické prostředí a způsobu ovládání.
• Tvorba náčrtu – parametrizace a kótování.
• 3D prvky - základní modelování.
• 3D prvky - rozšířené možnosti modelování.
• Tvorba sestav - adaptivita náčrtu a prvků.
• Tvorba sestav - vizualizační nástroje.
• Tvorba výkresové dokumentace.

Blok Creo Parametric
• Grafické prostředí a způsobu ovládání.
• Tvorba náčrtu – parametrizace a kótování.
• 3D prvky - základní modelování.
• 3D prvky - rozšířené možnosti modelování.
• Tvorba sestav - adaptivita náčrtu a prvků.
• Tvorba sestav - vizualizační nástroje.
• Tvorba výkresové dokumentace.