Detail předmětu

Stroje pro výrobu stavebních materiálů

FSI-NSMAk. rok: 2017/2018

Předmět vychází z technologických procesů ve stavebnictví.
Obsahuje soubor strojů a systémů - projekce, konstrukce, funkce, základní výpočty. Skladovací sila, pneumatická doprava, míchačky a čerpadla betonové směsi, kalibrovací a zhutňovací stroje, předepínání, podavače, dávkovače, manipulátory, drtiče a mlýny včetně rozpojovací teorie, třídiče, cyklonové odlučovače, řezání vodním paprskem a kotouči. Typičtí výrobci, způsoby dosahování technických parametrů.

Výsledky učení předmětu

Předmět umožní studentům rozumět funkci, konstrukci a základním
výpočtům strojů ve stavebních technologiích, znát výrobce
a navrhnout technologické celky.

Prerekvizity

Před absolvováním tohoto předmětu musí mít student zvládnuty znalosti z technické mechaniky, fyziky, vyšší matematiky, částí strojů a jejich mechanismů, fyziky materiálů a základů elektrotechniky.

Doporučená nebo povinná literatura

MULAR, Andrew L., Derek J. BARRATT a Doug N. HALBE. Mineral Processing Plant Design, Practice and Control. 2011. ISBN ISBN-10: 0873352238. ISBN-13: 978-0873352239. nkp.cz katalogy a databáze souborný katalog ČR dostupnost jako eBook (EN)
MULAR, Andrew L., Derek J. BARRATT a Doug N. HALBE. Mineral Processing Plant Design, Practice and Control. 2011. ISBN ISBN-10: 0873352238. ISBN-13: 978-0873352239. nkp.cz katalogy a databáze souborný katalog ČR dostupnost jako eBook (EN)
MALHOTRA, Depeak. Recent Advances in Mineral Processing Plant Design. 2009. ISBN ISBN-10: 0873353161. ISBN-13: 978-0873353168. nkp.cz katalogy a databáze souborný katalog ČR dostupnost jako eBook (EN)
MALHOTRA, Depeak. Recent Advances in Mineral Processing Plant Design. 2009. ISBN ISBN-10: 0873353161. ISBN-13: 978-0873353168. nkp.cz katalogy a databáze souborný katalog ČR dostupnost jako eBook (EN)
MALÁŠEK, Jiří. STROJE PRO VÝROBU STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A STAVEBNÍCH DÍLCŮ [online]. VUT v Brně. Brno, 2005 [cit. 2017-10-09]. (CS)
MALÁŠEK, Jiří. STROJE PRO VÝROBU STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A STAVEBNÍCH DÍLCŮ [online]. VUT v Brně. Brno, 2005 [cit. 2017-10-09]. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast ve cvičeních, vypracování vypočítaných úloh.
Zkouška ověří znalosti a schopnosti jejich užití.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je dát studentům přehled o strojích a zařízeních
v technologii stavebního průmyslu. Studenti získají základ pro
výběr strojů a navrhování technologických návazností a projektů
investičních celků.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka ve cvičení je povinná, kontrolu účasti provádí vyučující. Forma nahrazení výuky zameškané z vážných důvodů se řeší individuálně s garantem předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-ADI , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, přehled zpracovávaných hmot, konvence popisu napjatosti.
2. Rozbor prostorové napjatosti.
3. Určení tenzoru napjatosti z tvaru a polohy kluzné čáry.
4. Cauchyho diferenciální rovnice rovnováhy.
5. Stokes - Navierovy rovnice.
6. Teorie rozpojování pevných těles.
7. Drtiče čelisťové,drtiče válcové,zubové,drtiče dynamické-úderové.
8. Mlýny dynamické,mlýny tlakové,mlýny pádové-s volnými mlecími tělesy.
9. Třídiče mechanické,odlučovače a třídiče bezsítové.
10.Mísiče,kompaktátory,míchací stroje.
11.Podavače a dávkovače,vytvářecí stroje. Vibrolisy.
12.Doprava a skladování stavebních materiálů,betonárny,formy,zhutňování,předepínací zařízení.
13.Matematický model stroje jako technického objektu v procesu exploatace.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Různost konvencí - odvozování rovnic.
2. Praktické užití analytických vztahů,výpočtové vzorce.
3. Geometrie kluzných čar.
4. Rozbor a výpočet objemových sil.
5. Uplatnění Stokes-Navierových rovnic.
6. Výpočty rozpojovací práce.
7. Výpočet sil působících na čelisti drtičů.
8. Výpočty drtičů, mlýnů.
9. Výpočty sítových třídičů.
10.Výpočty bezsítového třídění a usazování.
11.Misení, kompaktování, určování sil.
12.Hmotový a jádrový tok, sila, bunkry.
13.Rozbor exploatace technického objektu.