Detail předmětu

Bakalářský projekt (B-STG)

FSI-FDTAk. rok: 2017/2018

Předmět je zaměřen na vypracování bakalářské práce. Obsahuje část teoretického zpracování problému, část experimentální a vyhodnocení výsledků.

Výsledky učení předmětu

Schopnost samostatné technické práce.

Prerekvizity

Vykonané dílčí zkoušky.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura, která se vztahuje k tematu diplomové práce

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Zpracování bakalářské práce pod odborným vedením.

Způsob a kritéria hodnocení

Oponentura práce při státních závěrečných zkouškách.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do psaní bakalářských prací
2. Práce s odbornou literaturou
3. Bibliografické citace
4. Psaní tabulek
5. Psaní a úpravy rovnic
6. Kreslení diagramů
7. Psaní technologických postupů
8. Návrh experimentu
9. Zpracování naměřených dat
10. Ekonomické vyhodnocení dosažených výsledků
11. Diskuze výsledků, porovnání s literaturou
12. Příprava psané prezentace
13. Orální prezentace, zásady rétoriky.

Cíl

Cílem předmětu vypracování bakalářské práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve výuce je povinná a může být specifikována podle pokynů vedoucího diplomové práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-STG , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení bakalářské práce

78 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Individuální; určuje vedoucí diplomového projektu.

Laboratoře a ateliéry

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning