Detail předmětu

Laboratoř oboru II - PCHBT

FCH-MCO_LAB2_PAk. rok: 2017/2018

Laboratoř oboru zahrnuje metodickou a praktickou přípravu na realizaci diplomové práce. V případe zadání temata diplomové práce pro potřeby praxe se řeší konkrétní problém, včetně vyhledání nezbytných informací.

Výsledky učení předmětu

Student získá potřebný přehled o zadaném tématu diplomové práce, osvojí si potřebné metody experimentu a vyhodnocení experimentálních výsledků.

Prerekvizity

Řádné ukončení předchozích specializovaných kurzů.

Doporučená nebo povinná literatura

Podle zadání DP nebo BP (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Spec. laboratoř - 8 vyučovacích hodin týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Vedoucí diplomové práce po dohodě s konzultantem stanoví požadavky pro udělení zápočtu (stupeň rozpracování experimentu, literární přehled a pod.).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Speciální experimentální nebo teoretické metody oboru, dle vybraného tématu diplomové práce. Trénink tvůrčích schopností formou samostatného řešení laboratorního projektu. Vedení laboratorního deníku.

Cíl

Cílem předmětu je provedení literární studie a její zpracování do ucelené práce, která zahrnuje písemnou a ústní prezentaci na zadané téma sloužící jako příprava na BP nebo DP. Může zahrnovat i praktickou část.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Nezbytné pro úspěšné ukončení studia.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHTP magisterský navazující

    obor NKCO_CHTP , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinný

  • Program NPCP_CHTP magisterský navazující

    obor NPCO_CHTP , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinný

  • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor CKCO_CZV , 1. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinný