Detail předmětu

Bioinženýrství II

FCH-MCO_BIO2Ak. rok: 2017/2018

Přednášky jsou zaměřeny na problematiku týkající se základních operací (rozrušování buněk, srážení proteinů, extrakce, chromatografie), které se používají při izolaci a purifikaci biologicky aktivních látek (proteiny, nukleové kyseliny) z mikroorganismů.

Výsledky učení předmětu

Teoretické znalosti základů izolačních a separačních postupů se zameřením na mikrobiální buňky

Prerekvizity

Bez omezení

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně, Cvičení - 1 vyučovací hodina týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

V průběhu semestru posluchači absolvují pisemné testy z výpočetně orientovaných problémů. Na konci semestru posluchači absolvují písemný test z výpočtů. Podmínkou zápočtu je získání 40 % bodů . Posluchači, kteří nesplní uvedený požadavek mohou test absolvovat ve dvou náhradních termínech ve zkouškovém období. Zkouška se skládá z ústní části. Při ústní zkoušce má student prokázat stupeň porozumnění danému předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Buněčný růst a látková bilance.
2. Vlastnosti tekutin.
3. Mechanické, chemické a enzymatické rozrušování buněk.
4. Srážení a vysolování proteinů.
5. Syntéza rekombinantních proteinů v GMO.
6. Zvyšování stability rekombinantních proteinů syntetizovaných in vivo.
7. Proteinové inženýrství a cílená mutageneze.
8. Extrakce.
9. Extrakce s využitím dvoufázových vodných systémů.
10. Typy extraktorů a jejich provedení.
11. Průmyslové chromatografické separační techniky.
12. Enzymová katalýza v nevodných a kvazivodných systémech.
13. Zabezpečení jakosti produkce.

Cíl

Získat znalosti o postupech používaných při výrobě a zpracovávání biotechnologických produktů

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přenáškách není povinná ale doporučuje se. V seminářich jsou probírány modelové příklady výpočtů z přednášek - účast je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHTP magisterský navazující

    obor NKCO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program NPCP_CHTP magisterský navazující

    obor NPCO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor CKCO_CZV , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning