Detail předmětu

Management Minimum

FEKT-NPOMVolitelný všeobecnýMagisterský navazující (druhý cyklus)Ak. rok: 2017/2018Zimní semestr1, 2 ročník4  kredity

Právní rámec podnikání fyzických a právnických osob, dle živnostenského zákona a obchodního zákoníku, typy právnické osoby podle českého práva. Účetnictví podnikatelů, finanční a daňový pohled, zobrazení majetku firmy, základy podvojného účetnictví, účetní výkazy a jejich vzájemná souvislost, související zákonné normy.

Výsledky učení předmětu

Orientace v problematice zakládání firem fyzických a právnických osob v ČR. Základní principy účetnictví, zobrazení základních hospodářských operací. Souvislosti účetnictví s daněmi.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Seznámit posluchače přehledově se základním právním rámcem podnikání dle živnostenského zákona a obchodního zákoníku v ČR. Seznámit posluchače s principy podvojného účetnictví a se zobrazením hospodářských operací v něm. Zhodnotit vypovídací schopnost účetních výkazů. Poukázat na některé podstatné rozdíly mezi účetním a daňovým pohledem na problematiku.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odb. zák.

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor