Detail předmětu

Impulzová a číslicová technika

FEKT-KICTAk. rok: 2017/2018

Předmět se věnuje dvěma technickým oblastem: impulzní technice a digitální technice. Studenti si prohloubí znalosti s analogovými obvody, používanými pro přenos a zpracování nelineárních systémů. Kurz pokračuje digitální technikou, kde studenti získají teoretické i praktické zkušenosti s návrhem a implementací kombinačních i sekvenčních digitálních systémů. Součástí předmětu je osvojení si základních vědomostí o programovacím jazyce VHDL a jeho použití pro programovatelné logické obvody.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen: (a) porozumět a popsat základní vlastnosti impulzních a digitálních obvodů, (b) navrhnout odvodové zapojení nelineárního systému pro přenos a zpracování impulzních signálů, (c) navrhnout libovolný systém kombinační techniky, (d) navrhnout asynchronní a synchronní subsystém, (e) naprogramovat základní struktury číslicové techniky v jazyce VHDL, (f) technicky využívat digitální obvody.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti základů elektronických součástek (pasivní, polovodičové obvody) a výrokové logiky.

Doporučená nebo povinná literatura

FRÝZA, T., KOLOUCH, J., KUBÍČEK, M. Impulzová a číslicová technika. Přednášky [online]. 2016 [cit. 2016-07-10]. Dostupné na elearningových stránek předmětu. (CS)
KOLOUCH, J. Impulzová a číslicová technika. Přednášky. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2002. ISBN 978-80-214-2277-3. (CS)
BIOLKOVÁ, V., JAKUBOVÁ, I. a KOLOUCH, J. Impulzová a číslicová technika. Laboratorní cvičení. Skriptum. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. (CS)
FRÝZA, T., KOLOUCH, J., KOLKA, Z., KUBÍČEK, M., ŠOTNER, R. Impulzová a číslicová technika. Cvičení na počítači [online]. 2016 [cit. 2016-07-10]. Dostupné na elearningových stránek předmětu. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení na počítači a laboratorní cvičení. Student pracuje na jednom skupinovém projektu během semestru. Předmět využívá elearning.

Způsob a kritéria hodnocení

Samostatný projekt během semestru (12 bodů), laboratorní cvičení (12 bodů), písemné testy (16 bodů) a závěrečná zkouška (60 bodů).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Impulzové signály v lineárních a nelineárních obvodech.
2. Spínací diody a tranzistory v impulzových obvodech.
3. Analogové komparátory a klopné obvody.
4. Úvod do digitální techniky.
5. Realizace kombinačních logických funkcí.
6. Úvod do sekvenčních systémů.
7. Asynchronní a synchronní systémy.
8. Stavové automaty.
9. Realizace digitálních integrovaných obvodů.
10. Úvod do jazyka VHDL.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy digitálních obvodů a naučit je praktickým postupům návrhu obvodových zapojení kombinačních, asynchronních a synchronních číslicových systémů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-BK bakalářský

    obor BK-EST , 2. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor