Detail předmětu

Semestrální práce

FEKT-HSEPAk. rok: 2017/2018

Obsahem výuky je nácvik psaní závěrečné práce

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

nácvik závěrečné práce

Doporučená nebo povinná literatura

Podle doporučení vedoucího projektu
Widdowson, Linguistics, OUP, 2000
Knittlová, Překlad a překládání, UP Olomouc, 2010

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování a způsoby výuky jsou v souladu s článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

hodnocení písemného projektu

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Vypracování samostatného projektu podle pokynů v zadání

Cíl

Vypracovat písemný projekt, který může být základem bakalářské práce a ústně ho presentovat.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AJEI-H bakalářský

    obor H-AEI , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Projekt

65 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning