Detail předmětu

High Voltage and Electric Apparatus

FEKT-CVNPAk. rok: 2017/2018

Vyšetřování elektrického pole, elektrické výboje, zkušební zdroje, měření vysokých napětí a velkých proudů, přepětí a koordinace izolace v elektrizační soustavě. Funkce přístrojů v elektrických obvodech, spínání, spínací přístroje a jejich funkční vlastnosti.

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí se základními problémy techniky vysokého napětí a s funkcí, vlastnostmi a použitím elektrických přístrojů v elektrických obvodech.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia a úspěšně vykonaná zkouška z BFY1a2,BMA1,2a3 a BEL1a2.

Doporučená nebo povinná literatura

Veverka,A.:Technika vysokých napětí, SNTL, 1978.
Vávra,Z.,Vaněk,J.:Vysoké napětí a elektrické přístroje,Laboratorní a numerická cvičení,Část II:Elektrické přístroje,elektronický text,FEKT VUT v Brně,2003.
Havelka,O. a kol.:Elektrické přístroje, SNTL, 1985.
Browne,T.,E.:Circuit interruption,N.York,1984.
Vávra.Z.:Vysoké napětí a elektrické přístroje,Část II:Elektrické přístroje,elektronický text,FEKT VUT v Brně,2003
Blažek,V.,Skala,P.:Vysoké napětí a elektrické přístroje,Část I:Vysoké napětí,elektronický text,FEKT VUT v Brně,2003.
Blažek,V.,Skala,P.:Vysoké napětí a elektrické přístroje,Laboratorní cvičení,Část I:Vysoké napětí,elektronický text,FEKT VUT v Brně,2003

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Základní pojmy v technice vysokého napětí.
2. Zkušební zdroje.
3. Měření vysokých napětí a velkých proudů.
4. Vyšetřování elektrického pole.
5. Elektrické výboje.
6. Atmosférické a spínací přepětí.
7. Zapínání elektrických obvodů,tepelné a silové účinky proudu.
8. Elektrické kontakty.
9. Provedení a provozní vlastnosti přístrojů bez oblouku.
10. Provedení a provozní vlastnosti přístrojů provozních.
11. Provedení a provozní vlastnosti výkonových spínacích přístrojů.
12. Zkoušení elektrických přístrojů.
13. Trendy vývoje elektrických přístrojů a jejich nasazení v elektrizační soustavě.

Cíl

Seznámit studenty se základními problémy techniky vysokého napětí a s funkcí,vlastnostmi a použitím elektrických přístrojů v elektrických obvodech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-BC bakalářský

    obor BC-MET , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný oborový
    obor BC-SEE , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

6 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

20 hod., povinná

Vyučující / Lektor