Detail předmětu

Počítačové metody v silnoproudé elektrotechnice

FEKT-BPSEAk. rok: 2017/2018

Kurs je zaměřen především na demonstrační ukázky využití počitačů v oblasti elektrických strojů, přístrojů, pohonů a výkonové elektroniky.

Výsledky učení předmětu

Studenti získají informace o speciálních softwarových balících, které se používají v silnoproudé elektrotechnice. Po absolvování kursu získají představu o možnostech využití výpočetní techniky při řešení typických problémů silnoproudé elektrotechniky.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Firemní literatura
Rybička: LaTeX pro začátečníky
ANSYS - manuály

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Projekt z typografie: 10 bodů
Kontrolní zápočtový test: 20 bodů
Projekt ANSYS: 70 bodů
Z každé hodnocené aktivity je třeba získakt alespoň 50% bodů

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvodní cvičení, organizační pokyny, základy práce v počítačové síti FEKT.
2. Základy řešení elektrotechnických problémů pomocí programu (ANSYS).
3. Automatizované měření, zpracování a prezentace měřených dat (LabVIEW).
4. Modelování v silnoproudé elektrotechnice (AutoCAD, Inventor).
5. Vizualizace a animace v silnoporudé elektrotechnice (3ds MAX) .
6. Analýza funkcí a rozporů objektu - tvorba inovačních zadání (TRIZ).
7. Řešení inovačních zadání (TRIZ).
8. Základy využití programu MATLAB SIMULINK v silnoproudé elektrotechnice - základní matematické operace, grafy funkcí - 1. část.
9. Základy využití programu MATLAB SIMULINK v silnoproudé elektrotechnice - základní matematické operace, grafy funkcí - 2. část.
10. Základy využití programu MATLAB SIMULINK v silnoproudé elektrotechnice - úvod do modelování dynamických systémů.
11. Základy využití programu MATLAB SIMULINK v silnoproudé elektrotechnice - modelování spojitých lineárních i nelineárních systémů - model torzního a závěsného kyvadla - 1. část.
12. Základy využití programu MATLAB SIMULINK v silnoproudé elektrotechnice - modelování spojitých lineárních i nelineárních systémů - model torzního a závěsného kyvadla - 2. část.
13. Základy využití programu MATLAB SIMULINK v silnoproudé elektrotechnice - modelování nespojitých systémů.

Cíl

Seznámit studenty s vybraným programovým vybavením, které se používá k řešení problémů v oblasti silnoproudé elektrotechniky. Úkolem je studentům naznačit možnosti těchto programů, aby byli schopni využívat informační technologie při řešení svých úkolů, projektů, apod.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-B bakalářský

    obor B-SEE , 3. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor