Detail předmětu

Jaderně energetická zařízení

FEKT-BJEZAk. rok: 2017/2018

Předmět je určen pro studenty, kteří se chtějí věnovat práci v oblasti jaderné energetiky. Náplní předmětu jsou typy průmyslově využívaných jaderných reaktorů, provoz jaderného reaktoru a strojního zařízení jaderných elektráren, charakteristiky jaderně energetického zařízení a problematika bezpečnosti provozu jaderné elektrárny.

Výsledky učení předmětu

Získání základních znalostí o provozu jaderného reaktoru, o provozu strojního zařízení v jaderní elektrárně a o organizaci provozu jaderné elektrárny.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Raček, J.: Jaderná zařízení.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení odborného základu a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Podstata jaderné energie. Způsoby uvolňování jaderné energie. Jaderná energetika. Základy jaderné techniky. Jaderné elektrárny s reaktory chlazenými tlakovou vodou západní koncepce. Jaderné elektrárny s tlakovodními reaktory VVER. Jaderné elektrárny s varnými reaktory. Jaderné elektrárny s reaktory chlazenými plynem. Jaderné elektrárny s reaktory chlazenými tekutými kovy. Celková koncepce jaderné elektrárny. Provozní režimy jaderných elektráren. Palivový cyklus jaderných elektráren. Ekologické problémy energetiky. Bezpečnost provozu jaderných elektráren.

Cíl

Seznámit studenty s problematikou provozu jaderného reaktoru, s charakteristikami jaderně energetického zařízení, se strojním zařízením jaderné elektrárny a s bezpečností provozu jaderné elektrárny.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-B bakalářský

    obor B-SEE , 3. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

15 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

24 hod., povinná

Vyučující / Lektor