Detail předmětu

Automobilová elektrotechnika

FEKT-BAEBAk. rok: 2017/2018

Přehled elektrických a elektronických zařízení motorových vozidel. Zdroje elektrické energie, alternátory, spouštěče. Zapalovací systémy, osvětlení a signalizační zařízení. Číslicově řízené systémy zapalování. Systémy bezpečnosti provozu vozidla. Navigační systémy. Vliv elektrických zařízení na okolí.

Výsledky učení předmětu


Ústní zkouškou se ověřuje, že absolvent předmětu je schopen:

1. Vysvětlit a zdůvodnit základní technické požadavky na elektrické příslušenství motorových vozidel a předpisy EHK.

2. Objasnit druhy a úlohu zdrojů elektrické energie ve vozidle.

3. Vysvětlit význam spouštěcího systému a zapalování v souvislosti s ekologickými požadavky na provoz vozidel.

4. Zdůvodnit význam elektronických systémů (ABS, ESP) pro bezpečnost provozu vozidel.

5. Analyzovat vliv elektrických a elektronických zařízení na okolí (rušení a způsoby odrušení).

Prerekvizity

Jsou požadovány: - základní znalosti matematiky, fyziky a teoretické elektrotechniky, - znalosti principu funkce a provedení hlavních druhů elektrických strojů, - základní vědomosti o spalovacích motorech .

Doporučená nebo povinná literatura

Koziej E.: Elektrotechnika samochodowa WNT Warszawa, 1991
Moczala H.: Elektrische Kleinmotoren. Expert Verlag, Berlin, 1987
Veinott M.: Fractional and Subfractional Horse-power
Electrical Motors. Mc Graw-Hill Book Company, 1986
Lumley J.L.: Engines an Introduction. Cambridge University Press, 1999
Firemní literatura fy BOSCH
Tom Denton: Automobile Electrical and Electronic Systems. Butterworth-Heinemann, Oxford 2003, Tom Denton: Automobile Electrical and Electronic Systems. Butterworth-Heinemann, Oxford 2003, Denton, T.:

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu:

- absolvování laboratorních cvičení a testu - 40 bodů

- ústní zkouška : 60 bodů

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1 Elektrické systémy v automobilu
2 Elektrické Systémy
3 Akumulátory
4 Nabíjecí systémy
5 Spouštěcí systémy
6 Zapalovací systémy
7 Řízení motoru
8 Osvětlení
9 Pomocné elektrické systémy
10 Elektrické systémy pro zvýšení bezpečnosti jízdy
11 Komfort a bezpečnost
12 Elektrická vozidla
13 Trendy vývoje

Cíl

Hlavním cílem předmětu je vytvoření znalostí o elektrickém a elektronickém příslušenství automobilů ( obecně motorových vozidel), detailně potom o některých hlavních částech (alternátory, startéry, baterie, zapalování, ABS, ESP, osvětlení).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní výuka je povinná, zmeškané hodiny je možno nahradit, po domluvě s vedoucím cvičení,
pravděpodobně v zápočtovém týdnu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-B bakalářský

    obor B-SEE , 3. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor