Detail předmětu

Action Media for Exchange Students

FAVU-MEES-SVolitelnýBakalářský (první cyklus)Ak. rok: 2017/2018Letní semestr1 ročník5  kreditů

Kurz teorie a historie akčního umění, s důrazem na interaktivní projevy v současném mediálním umění.

Zajišťuje ústav

Ateliér performance (APE)

Výsledky učení předmětu

Kurz doplňuje v teoretické a historické rovině studia akčního umění v oblasti mediální a interaktivní tvorby.

Prerekvizity

Bez prerekvizit.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..

Způsob a kritéria hodnocení

: klasifikovaný zápočet
Podmínkou k získání zápočtu je splnění zadaných dílčích úkolů formou referátu.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. biologický časoprostor - subjekt - řeč (BUTÓ - Min TANAKA / SANKAI JUKU )
2. pohyb a energie - myšlení a jazyk, etymologie a semiotika (JUDSON DANCE GROUP)
3. řeč obrazu: původ obrazu ve vizuálním gestu - akční malba (MATTIEU / POLLOCK)
4. hudba řeči: akustické gesto - orální tradice, vyprávění, zpěv, dramatizace, rétorika (Meredith MONK / Diamanda GALAS)
5. písmo jako fixovaný posunek - kaligrafie (SHIRAGA - GUTAI )
6. "gestická akce" (Herman NITSCH / AKCIONISMUS)

Cíl

Rozvíjí schopnosti kombinovat a integrovat teoretické znalosti v oblasti akčního umění pro reflexi komplexního uměleckého díla poznáváním interaktivních forem prezentace a mediálních strategií kreativního vstupování do skutečnosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka je povinná.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor