Detail předmětu

Přehled světových dějin umění 20. století do roku 1945

FAVU-1SDU-LAk. rok: 2017/2018

Přednáška podává přehled o uměleckých směrech, tendencích a osobnostech především malířství a sochařství druhého a třetího desetiletí 20. století v Evropě a USA. Postihuje tendenci expresívní, dadaistickou, surrealistickou. Fenomén "Pařížské školy". Art deco, umění diktatur.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Katedra teorií a dějin umění (KTDU)

Výsledky učení předmětu

Obrazový materiál, prezentovaný při přednáškách, nenahrazuje autopsii, ale připravuje studenty na poučenou reflexi umění první poloviny dvacátého století v jeho nejrůznějších, mnohdy kontroverzních souvislostech.

Prerekvizity

Základní znalost obecné historie a kultury, odpovídající maturitní zkoušce. Doporučena je i základní orientace v literárních a hudebních směrech první poloviny 20. století.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednáška, založená na strukturovaných obrazových databázích a se zdůrazněním souvislostí mezi uměleckými směry, osobnostmi, výtvarným uměním, literaturou, hudbou. politickým děním.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška - test, sestávající z nutnosti charakterizovat a časově zařadit jednotlivé osobnosti, umělecké směry, tendence, fáze jejich tvorby. Významnou částí textu je prokázání strukturované znalosti, tvůrčích období, klíčových prací, některého ze základních umělců stanovené epochy. Test počítá s dobrou znalostí obrazového materiálu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

01.Dadaismus. Vznik a vývoj. Kurt Schwitters a jeho vliv na neodada a pop art. Merz, sloup, budova, reliéf.
Max Ernst, frotáž, dekalk. Francis Picabia s avantgardou i proti ní. Man Ray.
02.Marcel Duchamp v chronologické prezentaci, malba v jeho díle, objekty, mobily, instalace, hudba, performance. Geneze a souvislosti díla Etant donnes.
03.Art deco, design, malířství, fotografie, souvislosti. Tamara de Lempicka. Cassandre. Erté a psychedelie 60. let. Barevný fotografický obraz - Madame Yevonde.
04. Surrealismus. Max Ernst. Yves Tanguy. Anré Masson. Joan Miró.
Belgičtí surrealisté v souvislosti belgického symbolismu. René Magritte,principy konceptualismu v jeho díle, interpretace jednotlivých jeho fází. Paul Delvaux.
Mimořádný malíř na okraji surrealismu - Balthus.
05. Salvador Dalí malíř, kreslíř, přesahy do filmu (Buňuel, Hitchcock), architektury, objektu (Duchamp), fotografie, společenského života (Warhol).
06.Mezinárodní surrealismus. Roberto Matta. Wilfredo Lam. Oscar Dominguez, dekalk. Tzv. Pařížská škola - Marc Chagall, Susanne Valadon, Mauritz Utrillo, Amedeo Modigliani, Chaim Soutine a další.
07.Umění v Německu 20. a 30. let. Neue Sachlichkeit. Max Beckmann. George Grosz - exprese, futurismus, dadaismus, politický aktivismus v jeho díle a zásadní přelom po roce 1933. Otto Dix. Christian Schad. Ernst Neuschul - významný autor, těsně spojený s českým prostředím.
Nástup nacismu a jeho estetika. Eklekticismus, helénismus, filmová estetika - Leni Riefenstahl. Sochařství - Arno Breker. Architektura - nejen Albert Speer. Entartete Kunst 1937.
08.Umění v Mexiku a USA od 20. do 40. let. Muralisté a jejich vliv na americkou malbu.David Alfaro Siqueiros. Diego Rivera. Mimořádná osobnost - Frida Kahlo.
USA - Regionalismus. Precizionismus. Edward Hopper. Georgia O´Keefe. Mark Tobey. Arshile Gorky. Andrew Wyeth. Američané v Paříži (Gerald a Sara Murphy), Evropané v USA (Max Ernst a Peggy Guggenheim, Dorothea Tanning), a další.
08.Sochařství počátku století od Rodina k Bourdellovi. Expresionističtí sochaři. George Minne. Wilhelm Lehmbruck, Ernst Barlach, Franz Metzner a architektura.
09.Sochařství a kubismus. Henri Laurens, Lacques Lipchitz, Duchamp-Villon, Alexander Archipenko, Ossip Zadkine. Constantin Brancusi.
10. Konstruktivismus a sochařství. Antoine Pevsner. Naum Gabo. Barbara Hepworthová. Alexander Calder.
11.Sochařství po surrealismu. Henry Moore. Alberto Giacometti. Isamu Noguchi - mimořádný sochař mezi evropskou a japonskou tradicí, americkou technologií (Buckminster Fuller) a designem.

Cíl

Schopnost správně zařadit, charakterizovat a periodizovat významné umělecké osobnosti, umělecké směry a tendence, zasazené do základních dobových souvislostí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky jsou nepovinné.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program bakalářský

  obor AGD1 , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AGD2 , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor APD , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor APE , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor ATD , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AFO , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AMU , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AEN , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AVI , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AIN , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AM1 , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AM3 , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AS1 , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AM2 , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AKG , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AS2 , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

52 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor