Detail předmětu

Přehled světových dějin umění 20. století do roku 1945

FaVU-1SDU-LAk. rok: 2017/2018

Přednáška podává přehled o uměleckých směrech, tendencích a osobnostech především malířství a sochařství druhého a třetího desetiletí 20. století v Evropě a USA. Postihuje tendenci expresívní, dadaistickou, surrealistickou. Fenomén "Pařížské školy". Art deco, umění diktatur.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Obrazový materiál, prezentovaný při přednáškách, nenahrazuje autopsii, ale připravuje studenty na poučenou reflexi umění první poloviny dvacátého století v jeho nejrůznějších, mnohdy kontroverzních souvislostech.

Prerekvizity

Základní znalost obecné historie a kultury, odpovídající maturitní zkoušce. Doporučena je i základní orientace v literárních a hudebních směrech první poloviny 20. století.

Doporučená nebo povinná literatura

Gombrich, E., Příběh umění, Praha, 1992. (CS)
Foster, H.; Krauss R.; Bois, Y.-A.; Buchloh B. H. D., Umění po roce 1900, Praha 2007 (CS)
Haas, F., Architektura 20. století. Praha 1978 (CS)
Schapiro, M., Modern Art. 19th&20th Centuries. New York 1968 (CS)
Krauss,R., The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths. Cambridge, Mass. 1985 (CS)
Lamač, M., Myšlenky moderních malířů. Praha 1989 (CS)
Fiedler, J.; Ackermann, U., Bauhaus, Kolín n. Rýnem 2006 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednáška, založená na strukturovaných obrazových databázích a se zdůrazněním souvislostí mezi uměleckými směry, osobnostmi, výtvarným uměním, literaturou, hudbou. politickým děním.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška - test, sestávající z nutnosti charakterizovat a časově zařadit jednotlivé osobnosti, umělecké směry, tendence, fáze jejich tvorby. Významnou částí textu je prokázání strukturované znalosti, tvůrčích období, klíčových prací, některého ze základních umělců stanovené epochy. Test počítá s dobrou znalostí obrazového materiálu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

01.Dadaismus. Vznik a vývoj. Kurt Schwitters a jeho vliv na neodada a pop art. Merz, sloup, budova, reliéf.
Max Ernst, frotáž, dekalk. Francis Picabia s avantgardou i proti ní. Man Ray.
02.Marcel Duchamp v chronologické prezentaci, malba v jeho díle, objekty, mobily, instalace, hudba, performance. Geneze a souvislosti díla Etant donnes.
03.Art deco, design, malířství, fotografie, souvislosti. Tamara de Lempicka. Cassandre. Erté a psychedelie 60. let. Barevný fotografický obraz - Madame Yevonde.
04. Surrealismus. Max Ernst. Yves Tanguy. Anré Masson. Joan Miró.
Belgičtí surrealisté v souvislosti belgického symbolismu. René Magritte,principy konceptualismu v jeho díle, interpretace jednotlivých jeho fází. Paul Delvaux.
Mimořádný malíř na okraji surrealismu - Balthus.
05. Salvador Dalí malíř, kreslíř, přesahy do filmu (Buňuel, Hitchcock), architektury, objektu (Duchamp), fotografie, společenského života (Warhol).
06.Mezinárodní surrealismus. Roberto Matta. Wilfredo Lam. Oscar Dominguez, dekalk. Tzv. Pařížská škola - Marc Chagall, Susanne Valadon, Mauritz Utrillo, Amedeo Modigliani, Chaim Soutine a další.
07.Umění v Německu 20. a 30. let. Neue Sachlichkeit. Max Beckmann. George Grosz - exprese, futurismus, dadaismus, politický aktivismus v jeho díle a zásadní přelom po roce 1933. Otto Dix. Christian Schad. Ernst Neuschul - významný autor, těsně spojený s českým prostředím.
Nástup nacismu a jeho estetika. Eklekticismus, helénismus, filmová estetika - Leni Riefenstahl. Sochařství - Arno Breker. Architektura - nejen Albert Speer. Entartete Kunst 1937.
08.Umění v Mexiku a USA od 20. do 40. let. Muralisté a jejich vliv na americkou malbu.David Alfaro Siqueiros. Diego Rivera. Mimořádná osobnost - Frida Kahlo.
USA - Regionalismus. Precizionismus. Edward Hopper. Georgia O´Keefe. Mark Tobey. Arshile Gorky. Andrew Wyeth. Američané v Paříži (Gerald a Sara Murphy), Evropané v USA (Max Ernst a Peggy Guggenheim, Dorothea Tanning), a další.
08.Sochařství počátku století od Rodina k Bourdellovi. Expresionističtí sochaři. George Minne. Wilhelm Lehmbruck, Ernst Barlach, Franz Metzner a architektura.
09.Sochařství a kubismus. Henri Laurens, Lacques Lipchitz, Duchamp-Villon, Alexander Archipenko, Ossip Zadkine. Constantin Brancusi.
10. Konstruktivismus a sochařství. Antoine Pevsner. Naum Gabo. Barbara Hepworthová. Alexander Calder.
11.Sochařství po surrealismu. Henry Moore. Alberto Giacometti. Isamu Noguchi - mimořádný sochař mezi evropskou a japonskou tradicí, americkou technologií (Buckminster Fuller) a designem.

Cíl

Schopnost správně zařadit, charakterizovat a periodizovat významné umělecké osobnosti, umělecké směry a tendence, zasazené do základních dobových souvislostí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky jsou nepovinné.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program bakalářský

  obor AGD1 , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AGD2 , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor APD , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor APE , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor ATD , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AFO , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AMU , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AEN , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AVI , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AIN , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AM1 , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AM3 , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AS1 , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AM2 , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AKG , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AS2 , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

52 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor