Detail předmětu

Bakalářský seminář

FaVU-BSK-TAk. rok: 2017/2018

Kurz má za úkol koordinovat přípravu studentů na teoretickou část státní závěrečné zkoušky v bakalářském stupni studia.

Výsledky učení předmětu

Student je schopen se orientovat v historii uměleckého projevu a zná kontext vývoje kultury v základních společenských souvislostech.

Prerekvizity

Absolvování všech povinných teoretických kurzů a kurzů dějin umění z nabídky studijních plánů FaVU.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..

Způsob a kritéria hodnocení

Státní závěrečná zkouška.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

1) Studenti ukončí všechny zkoušky z povinných teoretických předmětů.
2) Průběžné konzultace

Cíl

Cílem předmětu je prověřit základní teoretickou připravenost studentů bakalářského stupně studia tak, aby respektovala specifičnost pozice studentů uměleckých oborů a odpovídala zvyklostem FaVU.
Diplomandi FaVU problematiku dějin umění reflektují z osobitého hlediska aktivních umělců, ale zároveň strukturovaně, věcně a na odborném základě.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Absolvování předmětů zabývajících se dějinami umění je povinné.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program bakalářský

  obor AGD1 , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor AGD2 , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor APD , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor APE , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor ATD , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor AMU , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor AFO , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor AEN , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor AVI , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor AIN , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor AS2 , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor AS1 , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor AM3 , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor AM2 , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor AM1 , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor AKG , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

169 hod., povinná

Vyučující / Lektor