Detail předmětu

Základy výpočetní techniky Mac OS

FAVU-ZVMVolitelnýBakalářský (první cyklus)Ak. rok: 2017/2018Zimní semestr1. ročník2  kredity

Kurz má seznámit studenty se základy práce s Mac OS X tak, aby si byli schopni samostatně používat workstation vybavenou tímto OS. Dále má studenty seznámit se základy práce s vybraným video postprodukčním softwarem.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Kabinet audiovizuálních technologií (KAT)

Výsledky učení předmětu

Schopnost pracovat s workstation Apple Mac OS X. Zládnuté základy práce s postprodukčními softwary pro video (Final Cut a Motion).

Prerekvizity

Nejsou vyžadovány.

Doporučená nebo povinná literatura

http://developer.apple.com/macosx
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Mac_OS_X
Mac OS X krok za krokem II, Grafika Publishing, s. r. o., ISBN 80-903152-3-2

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány ve Studijním a zkušebním řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

Kurz seznamuje studenty se základy práce s Mac OS, aby byli schopni samostatně používat pracovní stanici vybavenou tímto operačním systémem. Dále kurzseznamuje studenty se základy práce s vybraným postprodukčním softwarem na platformě Mac OS.

Cíl

Cílem kurzu je seznámit studenty se základní logikou ovládání softwaru pracujícího pod Mac OS X, specifiky desktopového prostředí této platformy a se základními rozdíly mezi majoritní platformou MS Windows a Mac OS X.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Semináře jsou povinné.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor