Detail předmětu

Kreslířská praxe

FA-2KPAk. rok: 2017/2018

Kreslení v terénu s využitím zkušeností získaných během prvních tří semestrů - 1 týden.
Pochopení stavby městského interiéru a jeho prostorových zákonitostí kresbou.
Pochopení jedinečnosti daného městského prostoru a vlivů, které ho utvářejí kresbou.
Pomocí kresby pochopení umístění městského útvaru do krajiny, jeho důvody, charakter a proměny.
Pomocí kresby pochopení umístění jednotlivých budov do kontextu města a krajiny.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Pochopení stavby městského interiéru a jeho prostorových zákonitostí kresbou.
Pochopení jedinečnosti daného městského prostoru a vlivů, které ho utvářejí kresbou.
Pomocí kresby pochopení umístění městského útvaru do krajiny, jeho důvody, charakter a proměny.
Pomocí kresby pochopení umístění jednotlivých budov do kontextu města a krajiny.
Prohloubení principů studia a analýzy předmětného prostoru kresbou.

Prerekvizity

Nejsou nutné žádné specifické znalosti pro zvládnutí předmětu. Ku prospěchu věci slouží trvalý zálem o výtvarné umění, kulturu a kulturní dění všeobecně. Zkušenosti z předchozích cvičení v kresbě mohou urychlit progresi osvojování cílových znalostí. Duležitý je zájem o předmět, schopnost koncentrace, případně jistá míra výtvarného nadání.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Po každodenním předložení odpovídajícího počtu kreseb formátu A2 a menších (skicy)podle pracovní náplně dne.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Kreslení v terénu s využitím zkušeností získaných během prvních tří semestrů - 1 týden.
Pochopení stavby městského interiéru a jeho prostorových zákonitostí kresbou.
Pochopení jedinečnosti daného městského prostoru a vlivů, které ho utvářejí kresbou.
Pomocí kresby pochopení umístění městského útvaru do krajiny, jeho důvody, charakter a proměny.
Pomocí kresby pochopení umístění jednotlivých budov do kontextu města a krajiny.

Cíl

Pochopení stavby městského interiéru a jeho prostorových zákonitostí kresbou.
Pochopení jedinečnosti daného městského prostoru a vlivů, které ho utvářejí kresbou.
Pomocí kresby pochopení umístění městského útvaru do krajiny, jeho důvody, charakter a proměny.
Pomocí kresby pochopení umístění jednotlivých budov do kontextu města a krajiny.
Prohloubení principů studia a analýzy předmětného prostoru kresbou.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

konzultacemi a samostudiem

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení v terénu

150 hod., povinná

Vyučující / Lektor