Detail předmětu

Inovační prostředky v energetice

FEKT-MIPEAk. rok: 2017/2018

Aplikace vložených tyristorových flexibilních prvků pro řízení toků činných a jalových výkonů v propojených el. soustavách.

Výsledky učení předmětu

Možnosti použití flexibilních prvků pro řízení elektrizačních soustav.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Miller T.J.E.:Reactive Power Control in El.Systems,John Wiley and Sons,N.Y. 1982
Informační materiály fy Westinghouse a Siemens
Anjan K.Deb:Powerline Ampacity Systems,CRC Press,Catalog No.1306,2000,ISBN:0-8493-1306-6,

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Propojené elektrizační soustavy, plánované výměny výkonů.
Regulace frekvence a předávaných výkonů.
Regulace napětí a předávaných jalových výkonů.
Flexibilní inovační prostředky(FACTS).

Cíl

Nové flexibilní prostředky pro řízení toků činných a jalových výkonů v propojených elektrizačních soustavách.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-M1 magisterský navazující

    obor M1-EEN , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

14 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor