Detail předmětu

Bezdrátové technologie a SMART systémy

CESA-SBTSAk. rok: 2017/2018

Předmět se věnuje síťovým technologiím používaným v oblasti bezdrátového přenosu dat, se zaměřením na přenos biologických dat. Student získá znalosti v oblasti bezdrátových počítačových sítí, seznámí se s metodami úpravy, komprese a zabezpečení dat pro jejich bezdrátový přenos, porozumí problematice zpracování velkých dat a jejich využití (Smart Data). V rámci laboratorních cvičení si student prakticky vyzkouší příklady sestavení bezdrátového – optického nebo radiového spoje. Dále ověří robustnost přenosu dat za použití kompresních a zabezpečovacích technik. Získá praktické zkušenosti s metodami určení polohy.

Výsledky učení předmětu

Student získá následující vědomosti:
- z oblasti topologie bezdrátových sítí,
- porozumí základním principům a topologiím sítí,
- porozumí metodám zabezpečení a přípravy dat,
- porozumí aspektům zpracování a přenosu biologických dat,
- bude schopen posoudit vhodnost použité technologie přenosu s ohledem na druh dat,
- bude se orientovat v technikách zpracování velkých dat.
Závěrečnou zkouškou se ověřuje, že je absolvent předmětu schopen:
- popsat základní principy bezdrátového přenosu dat,
- navrhnout vhodný způsob přenosu daných biologických dat,
- zvolit adekvátní kompresní metody a zabezpečovací techniky,
- orientovat se v komerčně dostupných zařízeních a jejich parametrech.

Prerekvizity

Požadavek úspěšného absolvování předmětu Biosenzory a měření fyzikálních veličin.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a laboratorní cvičení. Pro studijní materiály je využíván systém Moodle. Laboratorní cvičení probíhají praktickou formou.

Způsob a kritéria hodnocení

Laboratorních cvičení - max. 40 bodů.
Písemný zápočtový test - max. 10 bodů.
Ústní závěrečná zkouška - max. 50 bodů

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Datové sítě, topologie a typy sítí
2. Topologie a standardy bezdrátových sítí, optické a radiové sítě
3. Protokoly, modulace, rozprostření spektra
4. Bezpečnost bezdrátových sítí, integrita dat
5. Chyby, rušení, komprese dat
6. Aspekty přenosu biologických dat
7. Aplikace přenosu dat v reálném čase
8. Aplikace triangulace, systémy určování polohy
9. Inteligentní systémy
10. Big Data, Smart Data
11. Projekt Smart City a využití zpracování dat

Cíl

Cílem předmětu bude seznámit studenty s bezdrátovými technologiemi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přenášky předmětu jsou nepovinné. Laboratorní výuka je povinná, řádně omluvenou absenci lze nahradit po domluvě s vyučujícím.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program S-SBT bakalářský

    obor S-SBT , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor